Min resa som ljusarbetare

Med namnet Angel såg guiderna till att jag en dag skulle minnas vart jag kom ifrån.

Det behövdes för att kunna se ljuset i mig själv, efter alla tunga trauman och upplevelser som jag varit tvungen att möta för min själsliga utveckling.’

OCH efter att slutligen ha upplevt “the dark night of the soul” så fick jag ett starkt spirituellt uppvaknande år 2016 som kom att bli starten på min läkning, MEN även mitt uppdrag som ljusarbetare.

Min medialitet och kontakt med andra dimensioner har alltid funnits naturligt tillsammans med mina empatiska och shamanska förmågor att kunna känna och se energier på väldigt subtila nivåer.

Jag lever idag ett stilla och kärleksfullt liv med full passion för min egen uppstigning och utveckling SÅSOM att verka som ett gudomligt verktyg för jordens och mänsklighetens uppstigning på alla sätt som jag blir guidad till att göra.

OCH det finns inget som driver mig mer än längtan och viljan till att helt förkroppsliga kärleken i hela mitt varande och hjälpa andra till detsamma.