Kanalisering från San och White Eagle

Shamanernas rike

Jag är San och med White Eagle vid min sida så träder vi fram som företrädare för hela det shamanska riket. Ett rike som verkar lika verkligt och sant som er mänskligt synliga verklighet. Vi är era dolda vishetsskuggor. Skuggor…

Continue reading

Kanalisering från Naturens själsrike

Naturens själsrike

I ljuset stiger vi fram. Vi är jordens naturväsen, trädens själar, vattendragens beskyddare, devorna gömda i mossornas slöjor, älvorna dansade på de gula fälten. Vi är glädjen i regndropparna, vi är vinden som blåser, trädens som susar, stillheten i den…

Continue reading

Kanalisering från Galaktiska Federationen av Ljus

Galaktiska Federationen av Ljus

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus Vi består av många uppstigna mästare, ärkeänglar, ljusvarelser från andra galaxer, planeter som har anslutit sig till oss. Vår största uppgift är att vägleda, guida, överse Gaias uppstigning från den tredimensionella nivån till den…

Continue reading

Kanalisering Ärkeängel Mikael -Kalla på mig

youtube kanalisering

Vackra ljusbärare Det här är ärkeängel Mikael som talar till er. Det är med stor glädje som jag nu kan förmedla denna information till er. Jag har en frekvens som gör att jag kan komma er nära på ett sätt…

Continue reading