Kanalisering från Änglaguiderna

Änglaguiderna

Älskade vackra ljussjälar detta är änglaguiderna som talar. Vi står här med våra kärleksfulla armar vidöppna och väntar på att få känna er närhet helt integrerade med vår. Det kommer komma en dag då våra frekvenser har nått nivåer där…

Continue reading

Sananda -NESARA är redo!

Sananda

Detta är Sananda som talar och träder fram med ett kort men viktigt meddelande gällande NESARA. Det ekonomiska stödet och verkligheten ligger strax runt hörnet. Det vi väntar på är att frekvensen hos er ljusarbetare som först kommer ta del…

Continue reading

Kanalisering från San och White Eagle

Shamanernas rike

Jag är San och med White Eagle vid min sida så träder vi fram som företrädare för hela det shamanska riket. Ett rike som verkar lika verkligt och sant som er mänskligt synliga verklighet. Vi är era dolda vishetsskuggor. Skuggor…

Continue reading

Kanalisering från Naturens själsrike

Naturens själsrike

I ljuset stiger vi fram. Vi är jordens naturväsen, trädens själar, vattendragens beskyddare, devorna gömda i mossornas slöjor, älvorna dansade på de gula fälten. Vi är glädjen i regndropparna, vi är vinden som blåser, trädens som susar, stillheten i den…

Continue reading

Kanalisering från Galaktiska Federationen av Ljus

Galaktiska Federationen av Ljus

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus Vi består av många uppstigna mästare, ärkeänglar, ljusvarelser från andra galaxer, planeter som har anslutit sig till oss. Vår största uppgift är att vägleda, guida, överse Gaias uppstigning från den tredimensionella nivån till den…

Continue reading