söndag, december 5, 2021

Uppstigningsprocessen

Information, inspiration och vägledning i vår uppstigningsprocess

Ökad känslighet

I takt med vårt uppvaknande och uppstigning så genomgår vi en vibrationell frekvenshöjning av hela vårt varande. Detta innebär generellt att vi får en högre...

Stjärnfrön och änglar kan lämna jorden när de vill

Den största anledningen till att stjärnfrön och änglar kommit hit till jorden är för att på ett eller annat sätt serva ”projekt jorden”, och...

Vad är uppstigningsprocessen och vad behöver vi egentligen göra?

Jorden och dess invånare har sedan Atlantis och Lemuriens tid nästan helt lämnats åt sin egen utveckling. Detta på grund av planetens stora lagar om...

Att genomgå uppvaknandet

När du genomgår uppvaknandet så kliver du in i ett högre medvetande. Och det kan upplevas som att du vaknat från en lång och konstig...

Vad gör vi ljusarbetare egentligen?

Jo vi transformerar känsla efter känsla som fastnat i vår kropp efter hundratals liv på jorden med egot i rodret. Egot som identiferar och reagerar...

Ljusarbetare som närmar sig 5D

Kan uppleva hur de linjära tidsgränserna börjar att suddas ut. Tankar och känslor manifesterar i rapid fart och det som förut tog ett par månader...

Hur blir man en kraftfull ljusarbetare?

Den kraftfulla ljusarbetaren vågar erkänna och känna sina känslor, oavsett situation och känsla. Det är den som inte gömmer sig bakom roller, masker och försvarsbeteenden,...

Ljusarbetare som arbetar på natten. Kännetecken & råd

På något plan arbetar vi alla på nätterna, det är då vi är som mest mottagliga för att ta emot och integrera de nya...

Är du en ljusarbetare och vilka är dina uppdrag?

Fler än någonsin vaknar nu upp världen över i med jordens uppstigningsprocess, vilket enkelt förklarat menas att jorden och mänskligheten nått en punkt i...