test
söndag, juni 23, 2024

KATEGORI

Ljusarbetare

Änglar & stjärnfrön. De svarta fåren

Tiden är inne för de udda och unika. De högsensitiva empaterna. De som aldrig har passat in. De som aldrig har funnit sin plats. De som alltid ansetts...

Om ni visste planen för jorden

Käre vackra jordbor. Vi har idag slutit samman för att delge er denna information. I kärlek och ljus, så önskar vi att ge er klarhet,...

Ökad känslighet

I takt med vårt uppvaknande och uppstigning så genomgår vi en vibrationell frekvenshöjning av hela vårt varande. Detta innebär generellt att vi får en högre...

Vad gör vi ljusarbetare egentligen?

Jo vi transformerar känsla efter känsla som fastnat i vår kropp efter hundratals liv på jorden med egot i rodret. Egot som identiferar och reagerar...

Ljusarbetare som närmar sig 5D

Kan uppleva hur de linjära tidsgränserna börjar att suddas ut. Tankar och känslor manifesterar i rapid fart och det som förut tog ett par månader...

Hur blir man en kraftfull ljusarbetare?

Den kraftfulla ljusarbetaren vågar erkänna och känna sina känslor, oavsett situation och känsla. Det är den som inte gömmer sig bakom roller, masker och försvarsbeteenden,...

Ljusarbetare som arbetar på natten. Kännetecken & råd

På något plan arbetar vi alla på nätterna, det är då vi är som mest mottagliga för att ta emot och integrera de nya...

Är du en ljusarbetare och vilka är dina uppdrag?

Fler än någonsin vaknar nu upp världen över i med jordens uppstigningsprocess, vilket enkelt förklarat menas att jorden och mänskligheten nått en punkt i...

Senaste inläggen

När man vaknat…

Är du en naturdeva?

Slutet på covid?