Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
onsdag, juli 24, 2024

Är du ett stjärnfrö från Agartha?

Agartha befinner sig i mitten av vår jordskorpa som alltså är ihålig. Om du tänker dig jorden vänd ut och in så kommer du nära.

De har sin egen sol och himmel och även om Agartha är omringad av jordskorpan så är det inget de ser med blotta ögat.

Jag möts upp av några från Agartha rådet som berättar för mig att civilisationen funnits långt före Atlantis och Lemuriens gyllene dagar.

Men efter Atlantis och Lemuriens fall så var det en del själar som ville ge jorden ”en andra chans” och valde att inkarnera på Agartha för att hjälpa till att skapa ett samhälle som i kontrast mot jordborna på ytan, helt samspelade med moder jord och hennes resurser.

De ursprungliga Agarthaborna tillsammans med de själar som inkarnerat efter Atlantis och Lemuriens fall kallas här för ” de äldre” (the ancient ones) och utgör en del av Agartha rådet.

De berättar för mig att de nått ett 9 dimensionellt medvetande men att Agarthaborna generellt har ett 5–6 dimensionellt medvetande.

De visar mig omkring och de har verkligen lyckats att uppnå det som de velat och lever nu i ett samhälle där man tillsammans med moder jord och hennes resurser lever i ett fridfullt, balanserat och kärleksfullt samhälle.

Här finns alltså Agartha-människor som mer eller mindre ser ut som oss.

”De äldre” ser lite annorlunda ut, de är längre och har en känsla av gammal vishet till sig. De har också på sig kläder som visar vilket uppdrag och roll de har i civilisationen.

Jag kan även se ett växt- och djurliv liknande det som vi har på jorden men ändå helt annorlunda, allt här 5–6 dimensionellt vilket inte är helt enkelt för mig att greppa eller omvandla i ord.

Men det som verkligen står ut är synen av elementalriket, alltså alla feer, vättar, alver, nymfer och älvor (med mera) som lever helt synliga och i samspel med resten av civilisationen.

För att veta om du levt på Agartha och har en koppling dit så har jag satt ihop en lista med kännetecken som kan indikera ett ursprung. Den följer:

1. Agarthabor kan anses vara hur o-jordade som helst men ändå ha en djup kontakt och rotning ner i moder jord. Man kan nästan känna Gaia pulsera i deras kroppar.

2. De har en stark kontakt med växt- och djurlivet och en naturlig telepatisk kommunikation.

3. De har ofta många väsen från elemental-rikena omkring sig och det finns en kärlek och ett band som känns helt naturligt för dem.

4. De är naturliga healers och har ofta starka healingförmågor och kan vara dragna mot att verka som häxor och shamaner.

5. De är o-materialistiska, lättsamma, kärleksfulla och kan ses som riktiga boehemer.

6. De är familjekära, snälla och vänliga.

7. De är lagspelare och tycker om att vara sociala och arbeta i team.

8. De är kreativa, roliga och positiva.

9. De är ofta miljömedvetna och drar sitt strå till stacken för planetens skull.

10. De är behagliga att vara omkring då de känns harmoniska, balanserade och tillfreds med sig själva.

Med all kärlek//Angel

Tips!