test
tisdag, juni 25, 2024

Är du en ljusarbetare och vilka är dina uppdrag?

Fler än någonsin vaknar nu upp världen över i med jordens uppstigningsprocess, vilket enkelt förklarat menas att jorden och mänskligheten nått en punkt i sin evolution då vi går från att vara:

EGO och tankebaserade varelser, till KÄRLEK och hjärtbaserade varelser.

Alltså från ett tredimensionellt medvetande till ett femdimensionellt medvetande.

I och med detta sker nu ett massuppvaknande på vår planet i assistans med intergalaktiska ljusvarelser, guider och änglar som valt att serva planeten och mänskligheten på olika sätt i dess transformation.

Ljusarbetare är således människor på jorden som vaknat upp till denna sanning och på olika sätt arbetar för ljuset, sin egen transformation samt jordens och den kollektiva mänsklighetens.

I frontlinjen och förstadiet så är är det främst stjärnfrön och inkarnerade änglar från andra planeter, galaxer, dimensioner och änglasfärer som åtagit sig uppdraget att hjälpa jorden och mänskligheten att läka och höja sin medvetenhetsnivå.

Men vem som helst kan verka som en ljusarbetare och i det stora så är alla människor som väljer kärlek och ljus över ego och rädsla en ljusarbetare.

Således kan den ovetande kassören på Ica vara en mer vaken ljusarbetare än någon som aktivt arbetar som andlig lärare och vägledare, utan att det finns något dömande i detta.

Nedan kommer jag att ge en sammanställning på olika typer av ljusarbete.

Värt att nämna arbetar man generellt inom flera områden och naturligtvis finns det fler områden än dessa som jag tar upp.

Nätverks- och Portalarbetare (Gridworker/Gatekeeper)

Jorden är omsluten av ett flertal energi-nätverk som på olika sätt distribuerar, ankrar och håller energi för planeten.

Ett av dessa nätverk är ”the crystalline grid” som är ett multidimensionellt högfrekvent kristallnät som verkar i fördel för jordens uppstigningsprocess.

Kristallnätet tar emot ljus, nya koder och frekvenser från galaxens mitt och släpper sedan ut dem till mänskligheten i takt med dess utveckling.

Ett annat nätverk är ”the human heart grid” som är ett energi-nätverk som verkar genom att koppla ihop ljusarbetares hjärtchakran och skapa ett nätverk av högfrekventa hjärtenergier som delas sinsemellan.

På detta sätt så samarbetar ljusarbetare långt över det medvetna med varandra i sina processer och arbete.

Ett annat nätverk är vår planets eget energinätverk av meridianer och leylinjer som går genom jordens chakran och på olika kraftplatser världen över.

Nätverksarbetare/portalarbetare arbetar med dessa nätverk på olika sätt genom att bland annat; skydda dem, hålla dem rena från lägre frekvenser, utveckla dem, ankra koder/frekvenser och hålla utrymmet.

De har generellt en klar kontakt med sitt team av guider och är väl uppvaknade till sitt uppdrag.

Portalarbetare (Gatekeeper)

Arbetar lite mer avancerat än nätverksarbetarna på så sätt att de har förmågan att tillsammans med sina guider öppna upp interdimensionella portaler med högfrekvent ljus, där det inte funnits några förut eller portaler som stängts ner på grund av stagnerad energi.

Detta är ett komplext interdimensionellt arbete och dessa ljusarbetare har generellt en otroligt nära kontakt och samarbete med ett eget team av uppstigningsguider.

Frekvenshållare (Lightkeeper)

Ankrar uppstigningsprocessens nya frekvenser, koder, kärlek och ljus i sina kroppar och håller en konstant hög frekvens genom sin kontakt med sanningen.

Och även om de själva genomgår en transformation av lägre frekvenser, så är omöjligt att inte bli påverkad när man har en frekvenshållare i sin närhet.

Deras stora auror osar ut medvetenhet, kärlek och ljus och påverkar, läker, transformerar allt och alla som kommer i kontakt med dem.

Oavsett om det är i matkön, på bussen eller under en gemensam middag.

De har en hög känslighet och är oftast på en högre medvetenhetsnivå än nästan alla de möter, vilket gör att behöver mycket egentid för att återhämta sig.

De lever i total linje med uppstigningsprocessen och påverkas starkt av det ljus som hela tiden ankras och deras uppdrag är helt enkelt att ankra och hålla detta ljus för resten av mänskligheten och planeten.

 Transformator (Transmuter)

En ljusarbetare som arbetar som transformator transformerar lägre frekvenser genom att själv uppleva dem och släppa taget om dem in i kärlek och ljus.

Transformatorer är generellt högsensitiva empater som innehar en stark förmåga att ta in yttre känslor och energier som sina egna.

Uppdraget kan bestå i att transformera det kollektiva medvetandet och man har då valt att bära mer trauma och negativitet detta liv än det som har varit ens egna karma.

Man kan också valt att transformera generationskarma och föds då in i en släktlinje som behöver ens hjälp.

Att arbeta som transformator är ett tufft arbete då dessa ljusarbetare är i ett konstant dammsugande läge av lägre frekvenser och fysiskt tar in dem i sin kropp.

Transformatorer är ofta trötta, utmattade och har ett stort behov för egentid för att orka med arbetet.

De är även de mest extremt energikänsliga och kan verkligen knockas av deras förmågor innan de lärt dem att hantera dem.

Ni finner många shamaner här.

Healer

Arbetar med läkning på olika sätt och genom olika former och metoder.

De kan arbeta med planetens läkning, djur eller människor.

Många healers läker bara genom deras närvaro då deras energi har en naturlig läkande effekt på omgivningen och på alla de möter.

För healers är det viktigt att komma ihåg den egna läkningen och arbetet med sig själv då det höjer den egna frekvensen och healingförmågan bland annat.

De seende och mediala

Ljusarbetarna som ser bakom illusionerna och använder sina mediala sinnen och kontakt med universum/andra dimensioner till att hjälpa mänskligheten, både individuellt såsom kollektivt och planetärt.

Blåkopia skaparna och de som manifesterar

Dessa kraftfulla ljusarbetare har en förmåga att väva in högfrekvent ljus in jordens blåkopia och med det manifestera fram nya positiva tidslinjer för hela mänskligheten och planeten.

De manifesterar inte bara för sitt eget bästa utan kollektivt för hela mänsklighetens bästa.

Det är manifestation på den högsta nivån och dessa ljusarbetare innehar en otroligt hög hjärtbaserad frekvens.

Drömmarna/nattskiftarna

Arbetar på olika sätt i sovande tillstånd med att bland annat; transformera energier, få till sig information, ankra ljus, skydda och hålla utrymme, nätverksarbete, hjälpa andra ljusarbetare.

Detta är ett arbete som låter enklare än vad det är då det tar enormt mycket energi, speciellt för nattskiftarna med större ljusuppdrag.

De har ofta sömnsvårigheter, känner sig aldrig utsövda och kan vakna med smärtor i kroppen som om de arbetar hela natten.

Budbärarna och de som kanaliserar

Är ljusarbetare som fått uppdraget att verka som kanaler och budbärare för information som är till för att assistera i planetens och mänsklighetens uppvaknande.

Vägvisarna

Ljusarbetare som visar vägen genom att leva vägen själva.

De inspirerar och sprider ljus till alla de möter genom den egna transformationen som de genomgår.

Uppstignings-guide

Ljusarbetare som är väl medvetna om uppstigningsprocessen och själva kontinuerligt uppstiger till ett högre medvetande.

De sprider information och visar andra vägen till uppstigning på det sätt som de blir guidade till av sitt team av uppstigningsguider.

Slutligen så är en ljusarbetare, vilken människa som helst som väljer att agera från hjärtat och kärlek istället för ego och rädsla.

Med kärlek och ljus// Angel och guider

Tips!