tisdag, april 16, 2024

Min gäst Angel Heart Kanaliserar Ljusprofeten Goduar

Jag är Goduar, ljusprofet från de yttre galaxerna. Jag är här för hjälpa er läka jorden. Att se till att ni åter ser jorden som den en gång var, var den är och dess värde. Hitsänd av det högsta rådet för att hjälpa till. Jag har varit här länge men det är först nu som jag och andra medhjälpare, från andra galaxer, kommer igenom till er. Att ni uppmärksammar oss och våra försök att tränga igenom ert medvetande.

Att vi med gemensamma krafter kan fixa energierna runt jorden för att på nytt få en jord i balans. Att vi åter ska se fiskarna simma i klart vatten. Fåglarna åter ska lyfta högt på vindar, friska som förr.
Alla som mediterar hjälper till att ställa energierna till rätta och läka allt som behöver läkas. Bre ut dina vingar och släpp ut energierna till pånyttfödelse och detta ska leda till ny energi, ny tid. En framtid för alla.

Hela universum står vid er sida. Det är bara att ansluta sig till läkningsprocessen i himlen och på jorden. Vid är vid er sida, våga visa mod till det som behövs göras. Dela med er av energin, jag ber er.
Hälsningar från Högsta Rådet.
Ljus vare med er.
Goduar

Tips!