tisdag, april 16, 2024

Angel Heart kanaliserar Sophia vän av ljuset

Likt äppelblommor som öppnar sig om våren, lika vackert öppnar sig nu våra själar runt jorden. Öppnar upp, täcker vårt universum och visar vägen till något nytt.

Likt ett äppelträd förgrenar sig nu energierna från alla och en var som öppnar upp mot ljuset. Tillsammans bygger vi en ljusare värld, en vackrare framtid för oss alla.

Låt blommorna sprida sig, dela med dig och förena dig i vår strävan till ro. Sprid ljuset, använd det vackra i ord och bild. Dela med dig till andra. Så mer träd, det känslomässiga trädet inom dig, dela tankar, dela ljus och dela energier. Allt blir till ett, ett högsta ljus.

Sophia, vän av ljuset och beskyddare av jorden.

Tips!