Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
onsdag, juli 24, 2024

Är du en empat? Den högsensitiva med mediala förmågor.

EMPAT är en beteckning på människor som innehar starka mediala förmågor kopplade till en medfödd subtil högsensitivitet.

Känsligheten är på många sätt liknande den typiska högsensitiva personen (HSP), med samma behov för egentid och återhämtning, såsom känsligheten för intryck, stimuli, ljud och ljus.

MEN den stora skillnaden är att empaten innehar en medial dimension till sig och med det mediala förmågor.

En empat som inte förstått sina förmågor kan ha det väldigt tufft och tampas med depression, oro, låg självkänsla/självförtroende, trötthet, utmattning, sömnsvårigheter och ångestproblematik.

Detta kommer ifrån att empaten tar in så mycket av omgivningens energier och har svårt att utvecklas på ett hälsosamt sätt med en förståelse för vad den upplever och känner.
.
Så låt oss se vilka som är de vanliga empatiska förmågorna.

Först vill jag även lyfta att en empat kan ha fler eller ALLA dessa förmågor och att dessa kan vara välutvecklade eller svagt-utvecklade.
————-

•Telepatiska empaten: Hör andra människors tankar, även de mest undermedvetna.
————–
•Emotionella empaten: Känner och upplever andra människors känslor precis som de vore ens egna.
————–
•Fysiska empaten: Känner andra människors fysiska känslor precis som den vore sina egna.
————–
•Djur empaten: Kan höra, känna och tala med djurriket.
————–
•Växt empaten: Kan höra, känna och tala med växtriket.
————–
•Intuitiva empaten: Har en stark intuition som kommer från förmågan att kunna läsa av energier på ytterst subtila och multidimensionella plan samtidigt. Oftast sker detta helt omedvetet och instinktivt.
————-
•Jord empaten: Kan kommunicera/påverka/samarbeta med elementen; luft, eld, vatten, jord. De kan styra väder och känna av naturkatastrofer innan de påbörjat och har en stark kontakt med moder jord. Många shamaner här.
————-
•Dröm empaten: Har väldigt levande drömmar, klardrömmar och kommer ihåg sina drömmar när de vaknat. De har en stark kontakt och en väldigt speciell relation med sina drömmar.
———————————-

Slutligen så är du empat eller misstänker att du är det så är det viktigt att verkligen sträva emot att förstå och lära dig verktyg till att hantera dina förmågor och känslighet.

Det är bara då som de verkligen kan användas som de gåvor de är.

Med all kärlek//Angel och guider 

Tips!