test
tisdag, juni 25, 2024

ÄR LJUSARBETAREN EN NAIV PACIFIST?

Kärlek OCH medvetenhet, det kan uppfattas som det enda som vi ljusarbetare pratar om. Men vad hjälper kärlek de människor som lider? Det krig och terror som utspelar sig världen över och vår vackra planet som gång på gång visar oss hur hon är på bristningsgränsen?

Kanske uppfattas vi som naiva pacifister som tror jordens misär på något sätt skulle hjälpas av att vända andra kinden till?

Att veta är det VI människor som skapat denna jord. Detta genom att ha levt livstid efter livstid med egots illusioner som kapten över skeppet.

Med det har vi skapat ett kollektivt medvetande, ett kollektivt energifält med lägre frekvenser av rädslor, begär, ego och illusioner. Detta kollektiva energifält är vår största ”fiende” och håller mänskligheten nere i medvetenhet, att minnas nu är det vår egen skapelse.

Jorden har mycket väl varit påverkad av mörkare influenser, detta då det råder fri vilja här på jorden vilket har gjort planeten till en attraktiv plats för de med mörkare agendor.

Majoriteten av dessa influenser är sedan starten av uppstigningsprocessen, 2012, bortplockade eller har gått över till ljuset. De som finns kvar är en bråkdel, av de sista envisa som tänker kämpa in i det sista, förgäves såklart.

Med det sagt så vi inga offer, inte en enda av oss, vi har snarare alla varit förövare både nu och då. Och det är nu vi tar vårt ansvar och fullföljer den gudomliga planen med att återskapa balansen för mänskligheten och vår planet Gaia.

Så vad hade nu kärlek och medvetenhet med detta att göra?

Jo det är endast genom att transformera våra egna rädslor och illusioner som vi höjer vår medvetenhet och transformerar det kollektiva medvetandet.

Och det är endast genom att själva dra på bort lager på lager av slöjor på oss själva som vårt rena ljus kan strömma igenom.

Med det når vi källan inom oss själva vilket är och förblir en källa av villkorslös kärlek.

En ljusarbetare vet att den sanna kraften ligger i att stråla kärlek, sanning och medvetenhet i alla situationer.

Ta till exempel ett rum med en pågående konflikt mellan flertalet personer. Utan att säga ett enda ord kommer ljusarbetaren som går in i detta rum att höja medvetenheten hos alla, detta då ljus (medvetenhet) ALLTID är starkare än omedvetenhet.

Med det så har denna person även en aura som sträcker sig långt utanför rummets kanter och en vibration av kärlek som kan lugna den mest uppjagad.

Helt plötsligt löses energin upp, den som startat konflikten från början och en känsla av att, “vad var det nu som var så viktigt att bråka om” tar sin plats.

Detta beror självfallet på ljusarbetarens kraft, vilket bestäms av hur hög medvetenhet denna själv uppnått.

Med det sagt så är kärlek den starkaste energin som i medvetenhetens stilla varande kommer både transformera det kollektiva medvetandet och leda hela mänskligheten till ett högre medvetande. Med det kommer krig, lidande och misär att ÄNTLIGEN nå sitt slut. <3

Med all kärlek// Angel

Tips!