tisdag, april 23, 2024

Ära alla relationer och möten

Att ära ALLA möten och relationer likvärdigt, är en viktig insikt för den som söker befrielse.

För utan de karmiska mötena så skulle vi aldrig kunna läka och balansera upp vårt karma.

Och utan människor som triggar oss så skulle vi ha svårt att se det oläkta inom oss.

Så ära alla människor som korsar din väg och se dem för vad de verkligen är.

Gåvor sända från skaparen enbart för din egen befrielses skull.

Acceptera och omfamna dessa gåvor och du kommer snabbt ta dig fram på vägen.

Bemöt dessa gåvor med motstånd och skaparen sänder dig fler.

Inte för att plåga dig, utan av medkänsla för ditt lidandes skull.

För det är bara när vi blir medvetna om vårt eget lidande, som vi kan acceptera, omfamna, läka och släppa taget om det.

Och det är bara när vi släpper taget som den rena kärleken återigen kan flöda fritt genom vårt väsen.

Så ära alla människor, och tacka skaparen för alla utmaningar som sänds din väg.

Och se de för vad de verkligen är.

Kärleksfulla gåvor som leder oss hem till kärleken igen.//Angel

Tips!