test
söndag, juni 23, 2024

Ära din naturliga medialitet

Enligt min upplevelse så är alla människor naturligt mediala, och har förmågan till att kultivera sin medialitet till att nå den högsta potentialen.

Än dock så skiljer sig de mediala förmågorna individuellt från person till person, och uttrycket ter sig högst; PERSONLIGT, UNIKT och INDIVIDUELLT.

Alla typer av jämförelser är således helt onödiga och leder istället lätt till osanna idéer om vad som anses vara medialitet och vidare till låsningar och blockeringar.

Och jag vet inte hur många människor som jag mött vars naturliga medialitet inte går att missa MEN som stagnerat på grund av diverse osäkerheter och falska idéer kring deras mediala sinnes uttryck.

Med det vill jag lyfta hur viktigt det är att ära sina mediala förmågor och att ge sig hän till att; förstå dem, kultivera dem och dagligen använda dem.

För det är bara när vi ärar dem som vi kan använda dem som de fantastiska broar de är till andra dimensioner, intuitionen, det högre jaget, guiderna, kärleken och skaparen.

Lite aspekter som kan vara bra att ta hänsyn till för den som vill öppna upp de mediala förmågorna är att;

Ha en vetskap om hur det mediala sinnet fungerar.

Släppa och läka blockeringar i tillhörande chakran.

Dagligen använda det mediala sinnet på ett naturligt sätt.

Vara lättsam, avslappnad och inte försöka tvinga fram något.

Ha ett öppet hjärtchakra = flöde och hög frekvens ger renare kanaler.

Lära sig ha tillit och inte övertänka och analysera allt, det är inte hela världen att ha fel.

Höja sin frekvens, släppa taget om egot och lära sig leva mer i linje med universum och det högre jaget.

Slutligen att ta fram det inre barnet, lekfullheten och ha skoj, inget kan ju vara så lekfullt, lättsamt och härligt som att kommunicera med andra dimensioner.

All lycka till med kärlek//Angel

Tips!