onsdag, maj 29, 2024

Atlantis/Lemurien Karmaspegeln

Vågar du se dig själv i karmaspegeln? 
Djupt in under alla lager in i ditt mörkaste mörker, till det som hjälper dig att utvecklas till den kraftfulla ljusarbetaren du är?

Många söker de tidigare ljusa liven, med de förmågor, 
kunskaper och kraft som man besuttit med tanke och en vilja att väcka den inom sig själv igen.

Men det är få människor som vågar se in i sitt eget mörker och visst har vi alla mörker att se på. Offer eller förövare, tveka inte en sekund på att du har otaliga liv stått på båda sidorna.

De människorna som har gjort dig mest illa idag är antagligen de människorna som du gjort mest illa i tidigare liv. Så varför är det så? Är det för att straffa oss?

Nej! Karma lär oss att förlåta från båda hållen, förlåta oss själva för att vi förlorat oss i omedvetenhet och förlåta den som har förlorat sig själv i omedvetenhet. Storhet och vishet kommer från att upplevt båda sidorna. Att förlåta sig själv för sin egen omedvetenhet är att lära sig förlåta andra för deras omedvetenhet! Detta är den stora lärdomen. <3

Det handlar om balans, den universella kärleken i dess mest naturliga form är ett tillstånd av balans, detta är karma. Den universella lagens naturliga strävan efter att återskapa sitt naturliga läge av balans.

Ingen människa som vandrar på jorden har bara levt ljusa liv, vi ALLA har levt och lever i mörker i olika grader. Men mörkret är vår vän, det är dualiteten, upplevelsen på jorden som lär oss från den djupaste nivån att älska villkorslöst, ha medkänsla och förlåta.

Som Jesus sa på korset ”Förlåt dem för de vet inte vad de gör”.

Förlåt dig själv och var EJ rädd för att möta dina mörka liv, dina mörka aspekter, det du själv gjort mot andra människor. Det du själv GÖR mot andra människor.

Oavsett om du är offer eller förövare så står du på en sida av samma karma. Ingetdera är bättre eller sämre än det andra, det bara är, lärdomar för oss att lära. Själens resa mot evolution, expansion och en explosion ut i villkorslös kärlek.

De kraftfullaste ljusarbetarna är inte de som levt ljusa liv efter ljusa. Det är inte heller de som söker tidigare inkarnationer där de levt som mästare, gudinnor eller andliga vägledare och hänger upp denna identitet framför sig som en blockering.

Nej! Det är de som förlorat sig så långt bort och så djupt in och sedan liv efter liv lärt sig, evolverat och slutligen hittat hem igen. Med egen vilja, med eget mod och med egna aktiva steg framåt. Liv efter liv framåt. Det är de som ödmjukt insett att de inget vet och att en lärdom finns att läras från den lägst stående varelsen till den högsta och att ingetdera skiljer dem åt.

Så bär ditt mörker med stolthet och dina lärdomar med vishet och förstå att både Atlantis och Lemurien lever djupt inom dig. Och att vi “gamla” ljusarbetare har levt på båda sidorna av Lemurien och Atlantis. varför?

Jo för att lära och för att förstå både aspekterna av obalanserat feminint, såsom obalanserat maskulint. Och för att ha rollen som både förövare och offer. För att lära oss förlåtelse och kärlek från den högsta nivån. Och för att nu kunna assistera mänskligheten med all vår vishet och lärdom.

Och det är i uppstigandet av vårt inre Atlantis och Lemurien, i den totala balansen mellan maskulint och feminint, som vi åter blir ett med oss själva och sedan med all vår kärlek och välvilja kan hjälpa jorden och mänskligheten vidare i uppstigningsprocessen och skapa samma balans jorden över. 

Alltid tillsammans, ingen lämnas bakom, vare sig ljus eller mörk, vare sig offer eller förövare. ALLTID TILLSAMMANS. <3

Med all min kärlek// Jag tror på oss. <3

Tips!