Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
onsdag, juli 24, 2024

Att kanalisera neråt, ett fantastiskt verktyg för jordning.

Du behöver jorda dig, är nog den vanligaste rådgivningen vi alla får till oss.

Ofta är vi iväg uppåt och högre upp mot andra dimensioner, detta då vi gärna vill vistas bland de ”högre” energier, de som är lättsamma och befriande att vara i. De som får oss att glömma bort jordens densitet och de tredimensionella begränsningarna. Där man kan vara vem man vill och skapa vad man vill.

När vi väl får chansen så lämnar vi gärna kroppen och allt som omger den. Jag som många andra mediala, lärde mig tidig att det var så mycket trevligare att lämna kroppen än att vara i den. Uppväxt i en väldigt traumatisk miljö blev det för mig även en överlevnadsstrategi att kunna fly iväg upp mot skyarna. Något som jag fått och arbetar en hel del med för att balansera.

Inom den shamanska traditionen säger man att shamanen alltid är vaken i de två världarna samtidigt. I och med uppstigningsprocessen är tiden nu inne då vi alla behöver vara vakna till de två världarna samtidigt, den andliga och den jordiska. Dock glöms ofta den jordiska världen bort då det är vanligt att vi lägger ett större värde i vistelserna i de ”högre” dimensionerna.

Men att minnas kan aldrig uppnå vår fulla styrka och kraft genom att ”förneka” och glömma bort vår jordiska kraft. Det är endast när vi är helt ”ihopsamlade” och i total balans mellan det himmelska och det jordiska som vi kan integrera och använda hela vår unika själsenergi.

Med detta sagt så har jag funnit ett verktyg för oss som har en tendens till att alltid vilja åka uppåt och iväg och detta är att kanalisera neråt istället för uppåt. En fantastisk och simpel metod för att komma i kontakt med moder jord, kraftdjuren, naturväsen och vår egna fantastiska kropp och jordliga urkraft.

När vi kanaliserar uppåt så öppnar vi oftast upp våra högre chakran och kanaliserar genom dem. Har man en förmåga att se energier kan man se ett flöde som går upp från en själv och ner från ”himlen”. När du kanaliserar neråt gör du bara tvärtom och låter hela ditt energiflöde kanalisera genom ditt rotchakra. Skillnaden här mellan en vanlig jordning och en kanalisering är att du söker en kanaliserad kontakt med moder jord och allt som finns neråt.

Detta är som mest effektivt när du arbetar med det på en regelbunden basis. Tänk neråt istället för uppåt ett tag och du kommer få kontakt med många fantastiska varelser som kan vägleda och guida dig till att finna din unika kraft och styrka även på den jordliga nivån.

Det ligger ett väldigt högt värde i att arbeta med änglar och de uppstigna mästarna men från egen erfarenhet kan jag säga att kraftdjuren och moder jord är de som hjälper oss att omsätta dessa högre energier i verkligheten. BALANS är ledordet att minnas, ett ledord vi alla bör sträva efter i vår uppstigning.

Med kärlek och ljus// Angel San Skog

Tips!