test
tisdag, juni 25, 2024

Ego ego mitt vackra ego

Du har servat mig väl och genom livstiderna på jorden har jag fått uppleva både mörker och ljus. Med din hjälp har jag förlorat mig mig i känslor och tankar, i kärlek och i hat, i offerroller och i förövarroller.

Du har fått mig att uppleva jordupplevelsen fullt ut och min själ har både exploderat och expanderat. Jag är nu redo att skiljas åt från dig med en djup tacksamhet för lärdomarna, tillväxten och kraften, både den “egna” men även den universella, den för allt och alla.

Tiden är nu inne för oss att evigt skiljas åt från våra egon, vår omedvetenhet och illusionerna om att vi är separerade från varandra och allt som finns och som icke-finns.

Uppstigningen är här, men det är endast i omfamningen av sanningens ljus vi kan tramsformera alla egots delar och aspekter.

Hjärtats medvetenhet är vår ledsagare, hela uppstigningens passionerade, pulserande, kärna, och det är endast med själen centrerade i hjärtat som vi kan ta oss framåt på resan.

Så omfamna er själva, precis som ni är och acceptera alla delar av er själva både de transformerade såsom de icke-transformerade, de ljusa som de mörka, de medvetna som de omedvetna, och inse att de alla är skapade av ljusets byggstenar.

Med all kärlek//Jag tror på oss//Angel

Tack @Frida Warnqvist Persson för text och @David Hed för bild. De finns båda att följa på instagram på: @fridapoetry och @david.hed

Tips!