test
söndag, juni 23, 2024

EN LJUSARBETARES TRE ANKARE -MEDITATION, ENERGISORTERING OCH JORDNING

Grunden till allt väsentligt ljusarbete börjar och slutar med dig själv. Du är endast så kraftfull som du själv är i linje med din egen själsenergi, din fysiska inkarnation och ditt syfte på jorden.

För att vara detta så finns det enligt mig tre helt väsentliga ankare att idogt och målmedvetet hålla fast vid och utföra MINST en gång om dagen. Dessa är; meditation, energisortering och jordning.

MEDITATION
Det finns många olika sätt och tekniker att meditera på men när det gäller meditation som en ljusarbetares ankare så handlar det om meditation som får dig att bli förankrad i verkligheten, alltså här och nu i nuet.

Detta är meditationstekniker som är baserade på att objektivt observera/vara med sin andning och sin kropp. Det är bara i nuet som stora transformationer och utveckling kan ta plats genom att du objektivt med acceptans bemöter de negativa tankarna och känslorna inom dig.

Jag kan gå så långt att säga att detta viktiga verktyg är prioritering ETT, för den som verkligen vill transformera sitt liv och ta sin aktiva roll som ljusarbetare i världen.

ENERGISORTERA
Som ljusarbetare är vi med större säkerhet alla stjärnfrön och/eller inkarnerade änglar. Vi har ett energisystem och en känslighet som är helt annorlunda än den tredimensionella, vilket betyder att vi tar in energier väldigt lätt.

Energisortera gärna varje morgon och kväll när du fortfarande ligger i sängen.

Du känner då av din aura och observerar dina tankar och känslor och ser vad/vem som dyker upp. Dyker det upp personer/känslor frekvent och starkt så har du tagit in dessa energier i dig.

Det finns inget sätt som är rätt eller fel i hur man energi-sorterar utan det som funkar för dig är det som är rätt för dig men jag ska föreslå två sätt här för att få en bild av hur det kan gå till. Du vet att du “får till det” när du efteråt känner en lätthet.

1. För dig som har en känsla för energier och kan känna vad som är någon annans energi så kan du föreställa dig personen framför dig en bit bort medan du samlar ihop all dennas energi i din kropp och sedan skickar du den tillbaka mot personen.

Skicka den dock EJ direkt in i personen utan visualisera ett ljushål framför personen där den åker in i. På detta sättet så transformeras energin istället för att personen mår dåligt och slänger energin åter på dig eller någon annan.

Sedan så drar du även tillbaka din egen energi som du gett personen genom att visualisera hur denna dras ur genom personen och in tillbaka till dig. VIKTIGT är att se energin som ljus och transformerad så det är ren energi som du åter får tillbaka.

2. För er som ännu ej lärt er att känna av energier eller emellanåt tycker det är svårt så ber ni guiderna på detta sätt:

Guider och änglar jag ber er hjälpa mig skicka tillbaka och transformera alla energier, tankar och känslor som inte är mina till gudomligt ljus. Jag ber er även att hjälpa mig att ta tillbaka min kraft och energi från alla personer, platser och situationer, transformerad och gudomligt renad.

Ligg sedan och visualisera/ se guiderna arbeta eller bara slappna av och var i din egen energi en stund.

JORDNING
Som ljusarbetare har vi ett uppdrag att ankra och balansera ljuset här på jordnivå. För att göra detta så måste vi själva vara förankrade i våra egna fysiska kroppar som de jordvarelserna vi är.

Även här finns det många sätt att göra detta på och inget sätt är fel eller rätt, utan det som funkar för dig är rätt för dig.
Det handlar i grunden om att känna att man är i sin kropp, förutom olika jordningsövningar så gör du detta genom att dansa, yoga, träna, gå i skogen och dylikt.

En av mina egna favorit sätt är att ligga i ett tält och känna hur jag djupt sjunker ner i moder jord. Där kan jag ligga i dagar och bara känna hennes omfamning och vackra vägledning.

Med all kärlek// Angel

Tips!