test
söndag, juni 23, 2024

Er gudomliga livsuppgift

Käre ljusbärare

Vi ser att många utav er undrar varför uppstigningsprocessen tar sådan himla tid.

Och några av er som har läst och följt dessa kanaliserade budskap i årtionden har börjat att tappa tron.

Men vi träder idag fram med budskapet om att behålla tron på er egen, såsom mänsklighetens uppstigning.

Och förstå mycket väl, att från bara någon dimension högre än er, så existerar ingen linjär tid.

Det finns således bara ett NU, och i detta nu sker allt det som kanaliseras igenom oss direkt i hög grad precis just nu.

Och det sker inom er själva medan ni läser och matchar er egen vibration med det vibrationella budskapet bakom orden.

I allra högsta grad är detta er gudomliga livsuppgift.

Att medvetet manifestera fram de nya tidslinjerna som leder jorden till sin uppstigning.

Genom att individuellt gå in i det vibrationella varandet av den nya jorden med hela er skapelse.

Och med det skapa ett kollektivt utrymme för mänskligheten att uppvakna i.

Det är ert ljusarbete.

Att höja er vibration och medvetet manifestera fram den nya jorden, GENOM att hålla vibrationen stadigt och stabilt i kärlek.

Och det är er förmåga att hålla vibrationen som avgör hur lång ”tid” uppstigningsprocessen kommer att ta.

Samtidigt sker den i högsta grad precis NU.

Och med all sin härlighet kan du känna kärlekens vibration och frihet inom hela dig, PRECIS såsom du redan uppstigit.

Detta är att hålla vibrationen av den nya jorden i sin skapelse.

Och när du läser våra budskap, känn det då pulsera i hela ditt väsen.

Och minns att denna kärlek är vägen.

Vägen till din egen, såsom mänsklighetens uppstigning.

Och att så simpel är vår existens lagar och varande.

Med vår ödmjuka kärlek, har vi alltid varit här.//Uppstigningsguiderna

Tips!