Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
onsdag, juli 24, 2024

HAR DU UPPGIFTEN ATT TRANSFORMERA HELA DITT SLÄKTLEDS GENERATIONSKARMA?

Dessa uppstigningstider går det knappt någon förbi, att ej ha, en eller annan uppgift i väckandet och läkningen av vår jord och mänskligheten.

Och en av de absolut tyngre uppgifterna är att bli ”infödd” som familjekatalysator och generationskarma-transformator.

Denna har som uppgift att bära släktledets, generations och karmiska tyngder ända ner på cell och DNA- nivå.

Och sedan genom sin egen läkning och uppstigning skapa en kedjereaktion, i vilken även de andra familjemedlemmarna och hela släktledet väcks, läks och befrias.

Det är ett kollektivt transformerande som sträcker sig långt och djupt tillbaka in i Akasha på en väldigt hög nivå.

En otroligt maffig uppgift för de utvalda. Ni kan ju tänka er vilket karma generationer av generationer inom samma släktled hunnit skaffa sig OCH på vår tredimensionella jord. 😉

För att detta ens ska vara möjligt att utföra, sätts kraftfulla ljusarbetare på uppdraget som har förmågan att bära så mycket mörker utan att helt förgås.

Detta beror även på den tyngd som just det släktledet har, ju tyngre karma desto kraftfullare ljusarbetare krävs.

Kraftfulla ljusarbetare innebär alltid sårbara och känsliga själar, för ju känsligare och sårbare du är desto kraftfullare är din förmåga och kontakt med ljuset.

Detta innebär dock en hel del lidande för dessa människor, inte bara bär de majoriteten av de karmiska tyngderna, utan de blir även väldigt utsatta i familjen och kan ses som den svage.

Men inte bara det, de manifesterar även karmiska upplevelser och situationer, kopplade till generationskarmat i HELA sitt liv för att kunna fullfölja sitt uppdrag.

Ja ingen lätt uppgift och en enorm tyngd att bära, MEN minns nu att detta är ett helt självvalt uppdrag och många gånger ligger det karmiska egna själsblockeringar till de människor vi valt att dela familj med.

Så samtidigt som vi gör det stora arbetet med att befria och rena ett helt släktleds generationskarma, så gör vi även upp vår egen karma och befriar oss själva från våra egna karmiska bojor och bördor.

Och i det största hela så gör vi ett rejält arbete i HELA jordens uppstigning och det är helt klart ALLTID värt det.

Med all kärlek// Angel och guider

Tips!