HUR ÄR EN KRAFTFULL LJUSARBETARE?

HUR ÄR EN KRAFTFULL LJUSARBETARE?

Den kraftfulla ljusarbetaren är den som ALLTID vågar erkänna och känna sina känslor, oavsett situation och känsla.

Det är den som inte gömmer sig bakom roller, masker och försvarsbeteenden, utan bär sitt ego och sitt ljus lika synligt för världen att se.

Det är ljusarbetaren som visar sin sårbarhet oavsett rädslor och genom det sin styrka.

Men även vågar stå i sitt fulla ljus med öppet hjärta oavsett situation och reaktion.

Det är den som visar ödmjukhet, tacksamhet, förlåtelse, acceptans, tolerans, medkänsla och böjer huvudet inför alla varelser och människor oavsett vart de befinner sig på sin resa.

Det är den som alltid väljer sanning över ego, även sitt eget, hur smärtsamt och svårt det än må vara ibland.

Den kraftfulla ljusarbetaren strävar alltid efter harmoni, kärlek och balans och kan ta tre steg bakåt för att någon annan ska lyckas ta tre steg framåt.

Det är den som med all sin vilja och mod väljer kärlek framför rädsla varje dag, i varje möte, i varje tanke och i varje känsla, hur svårt det än ibland må vara.

Det är ljusarbetaren som med all sin kraftfullhet villkorslöst, hjälper andra människor hitta samma kraftfullhet inom dem själva.

Med all kärlek//Angel

1
Lämna gärna en kommentar

avatar
Gerty Nilsson
Gäst
Gerty Nilsson

Fina ord. Hoppas de kommer alla egenskaper fullt ut. Men hur harmonerar. Det med allt älska sig själv först annars ka man inte älska andra. Det är verkligen en balansgång. I svåra val. Män o kvinnors status påverkar ofta vilken bedömning och inställning vi har. ♥️