Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
onsdag, juli 24, 2024

Jag kanaliserar mitt högre jag -Vi når kulmen av intensitet

Mer än ljus än någonsin strömmar mot jorden och tvingar er att ta itu med obearbetade känslor och beteendemönster. Den här veckan kommer vi nå kulmen av intensitet och det är nu ni kommer få göra valet att släppa taget eller fortsätta att hålla kvar.

Det är en tid av ensamhet och utanförskap och många av er kommer att känna er förvirrade och fyllda med sorg. Jag uppmanar till självreflektion, läkning och vila i isolation från andra människor.

För er som väljer att hålla kvar kommer processen att fortgå och ni kommer ständigt bli påminda om och vägledda mot de känslor och beteendemönster ni behöver att läka.

För er som väljer att släppa taget, kommer ni ytterligare stiga i frekvens tillsammans med moder jord. Era hjärtchakran kommer att expandera och ni kommer vaggas in i en period av integrering och vila. Ni kommer bli mer kraftfulla än någonsin och mer klara i er kontakt med oss. Ni kommer ha tagit ett väsentligt steg framåt i er individuella uppstigningsprocess och mot en femdimensionell medvetenhetsnivå.

Med kärlek och ljus// San

Tips!