onsdag, maj 29, 2024

Sjöjungfrun Aurora- Det enade Atlantis och Lemurien

Detta är Aurora, sjöjungfru från vatten- och havsriket.
Det är med glädje jag kan delge er denna information gällande “den förlorade staden”.

Den förlorade staden är vad ni kallar för Atlantis och Lemurien. I och med deras fall, så sjönk de båda ner på havsbotten, och med jordens tektoniska rörelser av jordskorpan, så har de båda civilisationerna sammanförts i en enig stad.

Vi har döpt den till den förlorade staden då den representerar ett enat rike som aldrig blev uppnått.

Tanken från början med skapelsen av Atlantis var att Atlantisborna och Mu-borna (Lemurien) skulle hjälpa varandra uppnå en balans genom att representera det gudomligt maskulina och det gudomligt feminina, denna plan blev aldrig uppnådd och var egentligen från det allra högsta aldrig menat att bli.

Men Atlantis och Lemurien finns enat här hos oss på havsbotten och vi har återskapat dess gyllene tider i en enad stad som balanserat vibrerar i både, den gudomligt maskulina och gudomligt feminina tonen.

Och när jorden nått sin rätta punkt i uppstigningen kommer den enade staden, resa sig från havsbotten med vår hjälp och fungera som ett stort kraftfält och en samlingsarena där många utav er kommer jobba med era specifika uppstignings-uppdrag.

Kristall-döskallarna kommer att återföras hit från deras gömda platser och de som har starka kopplingar och uppstignings-uppdrag som utgår ifrån, den enade staden, kommer att minnas det. Detta kan börja redan nu i form av drömmar eller bara ett vetande eller en röst som ropar i vinden eller ekar i ditt hjärta. Vet då att det är vi som kallar på dig.

I kärlek//Aurora från vatten- och havsriket.

Tips!