onsdag, maj 29, 2024

De gudomliga ljusvarelserna från Andromeda- Att serva den gudomliga kärleken..

Käre ljusarbetare
Som de gudomliga stjärnfrön och inkarnerade änglarna ni är, har ni alla valt att dra stora last under era inkarnationer på jorden. Att serva den gudomliga kärleken har varit ert största uppdrag.

Jordresan har ej varit lätt och detta har medfört att ni själva har en hel del karma som ni bär på. Men att minnas så är mycket av det karma ni valt att bära ej ert och i denna gudomliga tid av medvetandeexpansion på jorden kan ni nu kärleksfullt lämna över dessa tunga energier till oss.

Ni har fullföljt era uppdrag väl och det är nu dags för det slutliga uppdraget, att helt befria er själva från de bördor som ni valt att bära åt mänskligheten.

Vi ljusvarelser från Andromeda översköljer er i vårt kärleksfulla ljus, den pärlemorskimrande tionde strålen av total balans mellan det gudomligt maskulina och det gudomligt feminina.

Vi är här för att hjälpa er att läka den gudomliga varelsen i er och låta denna träda fram i sin fullt balanserade gudomligt maskulina och feminina energi.

Så att ni helt kan uppstiga till de vackra ljusvarelserna som ni är och fullfölja ert största syfte på jorden. Att hjälpa planeten och mänskligheten att läka och höja sitt medvetande.

Ta emot vårt ljus som vi sänder er genom denna kanalisering.

Med all vår kärlek// De gudomliga ljusvarelserna från Andromeda

Tips!