tisdag, april 23, 2024

Galaktiska Federationen av Ljus- Vi är många uppstigna mästare…

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus

Vi består av många uppstigna mästare, ärkeänglar, ljusvarelser från andra galaxer, planeter som har anslutit sig till oss. Vår största uppgift är att vägleda, guida, överse Gaias uppstigning från den tredimensionella nivån till den femte dimensionen. Vi har alla i detta råd olika uppgifter i er och planetens uppstigning.

Vi är med er kontinuerligt, hela tiden. Det finns ingenting att frukta även fruktan är gud. Så släpp taget om den, våga sjunk igenom dom tredimensionella rädslorna och på så sätt så kommer du att finna hur du återgår till minst den femtedimensionella varelsen som du är. På jorden finns det också mästare som kommer från högre dimensioner dessa håller nu på att vaknas och samlas och arbetar tillsammans för att sprida information, ankra ljus och förmedla vår information till er.

Vi är galaktiska federationen av ljus

Vi är med er

Allt är väl

Tips!