Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
onsdag, juli 24, 2024

Moder Maria – Låt mig få hjälpa dig att läka

Hej mina vackra själar.

Det är jag Moder Maria som talar till er med moderns djupa omfamnande energi. Idag vill jag ge er den tröst och den villkorslösa kärleken ni alla är själsligt berättigade till. Även här på jorden i er fysiska kropp under era omedvetna handlingar, tankar och känslor består ni utav ingenting annat än guds rena kärleksenergi.

Denna vetskap eller fakta är inte lätt för er att förstå då ni lever i sådan separation från sanningen. Sanningen att ni oavsett handling, tanke eller känsla är lika fulla av kärlek, medvetenhet och sanning. Sanningen att ni alla, ALLTID, är lika värdiga all den villkorslösa kärleken universum kan bistå med.

Många av er har kommit närmre sanningen och även om ni inte alltid kan känna den, ser jag hur ni håller den djupt i era hjärtan och idogt strävar er framåt med hjälp av sanningens styrka, mod och kraft. Det skänker mig en sådan glädje, stolthet och styrka som jag inte kan beskriva i mänskliga ord.

Idag vill jag dock nå er andra och er som i stunder möter delar av ert ego, er omedvetenhet med känslor av motstånd och motvilja. Detta är ett naturligt beteende och en naturlig reaktion för er som mänskliga tredimensionella varelser.

Ni har alla mött hårda tankar, känslor och ord mot er personlighet, mot ert jag, mot er själ och mot er personliga integritet. Ni har alla på ett sätt eller annat fått höra att ni inte duger som ni är, att det är fult och dåligt att inneha vissa känslor, tankar och beteenden. Detta har gjort att ni skapat ett alter-ego, en uppgraderad prototyp på er själva där ni förnekar de tankar, känslor och beteenden som får detta alter-ego att kännas och verka mindre bra ur ett tredimensionellt perspektiv.

Men mina vackra medsjälar, detta är osanning. Ni är lika älskade utan den minsta skillnaden. Ni är lika värdiga all universums kärlek oavsett handling, tanke och känsla.

När ert alter-ego således skalas av och ni börjar komma mer i kontakt med er själva, precis som ni är och lär er acceptera alla aspekter av er med samma kärlek som guds kärlek. Den enda kärleken, den eviga kärlek, den totalt villkorslösa kärleken, det är då som ni börjar att läka, höja er frekvens och gå framåt i er uppstigning.

Men ni kommer möta delar av ert ego, er omedvetenhet som kommer att utmana er till att få stanna kvar. Detta då det är smärtsamt för er att erkänna att ni innehar aspekter av er som ni om och om igen fått höra är så fel. För ingen av er vill vara fel, alla vill bli älskade, omfamnande och villkorslöst accepterade oavsett tanke, känsla och handling. Rädslan kommer ifatt er och överväldigar er, rädslor som att bli avvisad, oälskad, dömd och utfryst och känslor som skuld och skam.

I dessa stunder älskade ljussjälar ber jag er kalla på mig, jag ber er att kalla på mig med all er styrka och kraft och öppna upp för min kärlek och omfamning med vetskapen att jag älskar er precis lika villkorslöst oavsett vad ni känner, tänker eller har gjort mot er själva eller någon annan.

Låt mig få hålla er i min famn som en moder som inte kan se annat än en fulländad perfektion i sina barns ögon och som med allt tålamod, kärlek och vägledning hjälper sitt barn att må bättre, att känna trygghet och en total villkorslös kärlek.

Låt mig få visa dig vad villkorslös kärlek är och hjälpa dig släppa taget om ditt alter-ego. Låt mig tillsammans med dig få sjunka igenom alla lager av osanningar och hålla dig djupt inne i det sårbaraste dig och visa dig hur du är värdig att älskas.

Med all min kärlek och glädje// Moder Maria

Tips!