tisdag, april 23, 2024

Min själ San.. och White Eagle

Jag är San och med White Eagle vid min sida så träder vi fram som företrädare för hela det shamanska riket. Ett rike som verkar lika verkligt och sant som er mänskligt synliga verklighet. Vi är era dolda vishetsskuggor. Skuggor då vi befinner oss er väldigt nära och vi går tätt sida vid sida med er här på jorden, i mellanvärlden. Detta då vår starka kärlek och koppling till denna vackra jord är ett band som vi knutit i många tidigare liv. Vi har gått shamanens väg helhjärtade, vi har gråtit, sörjt och gått vilse många gånger men funnit vårt riktiga hem djupt inne i vår Moders hjärta.

Vi sjunger nu ut vår sång och dansar vår dans för jordens uppstigning och läkning som vi alltid har gjort och som vi alltid kommer att göra. Vi bjuder nu in er tillsammans med Moder jord och tillsammans med undervärldens alla vackra kreatur som också arbetar tätt vid era sidor.

Vi kallar på er, från djupet av våra servande själar att delta i vår sång och delta i vår dans för att återföra balansen mellan det maskulina och feminina på jorden.

Vi kallar på er att delta i vår sång och i vår dans för att väcka medvetenheten om våra skuggor som är redo att serva er som guider och vägledare tillsammans med undervärldens alla kreatur.

Vi kallar på er att delta i vår sång och i vår dans för att väcka era inre sovande maskulina och feminina urkrafter och ära dem.

Ära dem genom att ära varenda kvinna på jorden och hennes unika uttryck av femininet. Ära den genom att ära varje man och hans unika uttryck av maskulinitet. Ge varandra utrymmet till att balansera dessa energier inom er själva och låt varje man få ära sin feminina sida och låt varje kvinna få ära sin maskulina sida.

Var kopplade med era hjärtan långt nere i Moder jords hjärta och låt henne få visa dig hur det känns att vara ett gudomligt feminint uttryck av gud och låt henne få visa dig hur det känns att vara ett gudomligt maskulint uttryck av gud.

Sjunk långt ner i dessa energier och hör hur vi sjunger för dig, och dansar omkring dig. Låt oss visa oss för dig och låt oss guida dig tillbaka hem till att leva med ditt hjärta återigen kopplat med vår moders.

San och White Eagle.

Tips!