tisdag, april 16, 2024

Moder Jord- Min skönhet som konstant omfamnar er

Käre jordliga varelser.
Detta är er moder som talar. Modern vars era fötter och kroppar dagligen vilar på. I vardagens stress och rus kanske ni glömmer bort min skönhet och kärlek som konstant omfamnar er.

Idag vill jag påminna om den kraft och klarhet som råder och alltid har rått under jordens alla omständigheter, under era alla omständigheter. Vare sig vad, så består jag lika stark och kraftfull som alltid. Och bestå kommer jag fortsatt att göra, under alla “yttre” omständigheter och skeenden.

Jag vill även påminna er om att vi är intimt enade som ett, i grunden alltid, men främst genom den fysiska jordkropp som ni befinner er i. Det är från min kropp och själ ni har skapats, varav att jag träder fram som er moder. Ni är i all mening mina barn såsom haven, träden, sjöarna, bergen och jordens djurrike.

Trots detta dock, ser jag hur många av er glömmer den otroliga styrka och kraft ni besitter, samma kraft och styrka som får vinden att blåsa, regnet att falla och knopparna att blomma ut. Ni innehar naturligt alla mina och jordlivets krafter och förmågor. Vakna till den sanningen, och vänd er mot ljuset och skönheten likt en växt som “instinktivt” vänder sig mot solen för att leva, utvecklas och överflöda

//Er moder

Tips!