test
tisdag, juni 25, 2024

St Germain och Sananda- Den sanna vägen mot er uppstigning

Käre ljusbärare

Rädslan för att dö har återigen gjort sig påmint på jorden.

Men det är i all simpelhet BARA rädsla och ENDAST rädsla.

Och SAMMA rädsla som vill peka ut förövare och återigen urskilja de goda från de onda.

Detta är jordens absolut äldsta och mest utspelade drama SOM pågått under hela jordens mänskliga historia.

Och det är helt naturligt att ni återigen väcker gamla och oläkta karmiska minnen från er långa resa här på jorden.

MEN ni har nu nått slutet på dualiteten och dramat mellan OFFER-FÖRÖVARE och MER än så.

Ni har nått slutet på ALLA illusionära rädslor och där är DÖDEN den absolut främsta.

För visst är döden den största illusionen av dem alla.

Ni är och har alltid varit odödliga precis som allt som finns och icke-finns i hela härligheten av universums existens (och icke-existens).

Alltså finns det INGET att räds över, mer än er egen förmåga att spela er roll i detta drama med splendid.

Kanske tar ni med det upp era vapen igen och börjar att kriga mot förövarna.

Och lägger all er kraft på att peka ut dem, avslöja dem och visa hur de fört er bakom ljuset och alla de oskyldiga liv som de skapat lidande åt.

Eller kanske är ni redo att ta steget vidare och fortsätta er uppstigning och uppvaknande genom lärdomen och visheten i att det EJ finns offer OCH förövare

Och att det är ER egen rädsla som ni måste ta upp kampen emot.

Detta genom att vakna till SANNINGEN och TILLITEN på att ni alltid legat tryggt i skapelsens händer.

Och med det fortsätter ni er uppstigning och transformation mot KÄRLEKEN.

Kärleken som aldrig dömer, urskiljer och värderar.

UTAN bara ÄLSKAR och OMFAMNAR

OFFER såsom FÖRÖVARE

MÖRKER såsom LJUS

MED full förankring i vetskapen om sin totala ODÖDLIGHET.

Men även sin SANNA essens

Att kärleken ALLTID finns närvarande i ALLA aspekter av sin skapelse.

OCH att det största hindret för verka i den sanningen är de egna RÄDSLORNAS illusionära färgningar,

OCH obearbetade karmiska trauman och blockeringar.

SÅ omfamna era rädslor och släpp era vapen.

Och gå djupt in i ert eget medvetande och VÄLJ där förbehållslöst kärlek och ÅTERIGEN kärlek.

ALLTID KÄRLEK!

Detta ÄR och FÖRBLIR den SANNA vägen mot er uppstigning.

Med all vår vishet och kärleksfulla vilja/

St Germain och Sananda

Tips!