onsdag, maj 29, 2024

Uppstigningsguiderna- ..om de omedvetna och deras omedvetenhet

Ja det var det här med y-formationen, en väninna som en tid såg Y överallt, sa till mig att det verkar som att vi ljusarbetare nu blir uppdelade och går två olika vägar. Den ena gruppen följer hjärtats väg vilket representerar medvetenhet och den andra gruppen går vägen med hjärtat stängt vilket gör att de fortfarande lever i omedvetenhet trots deras förmågor som ljusarbetare.

Som vi sa så finns det ingen uppdelning och dessa tankar härstammar fortfarande från tiden på Atlantis. Ni vet ju vad som skedde med Atlantis, behovet av uppdelning ledde tillslut till dess fall. Vi vill istället förklara det för er så att ni kan se det ur ett större och sant perspektiv. Det som många utav er ser nu är medvetenhet vs omedvetenhet, och oavsett inom vilket forum det handlar om så har kontrasterna nu börjat att bli mer tydliga.

De omedvetna blir mer omedvetna och de medvetna, mer medvetna, om de omedvetnas, omedvetenhet, men även de omedvetna kommer bli medvetna om detta är i deras livsplan och om de gör de valen. I slutänden så är det den fria viljan som avgör hur långt och vart ni kommer att gå.

Jorden sköljs nu med konstant ljus samtidigt som miljontals av er ljusarbetare aktivt och hårt arbetar med att assistera på olika sätt. Det kollektiva medvetandet och slöjorna har börjat att lätta upp vilket i sig leder till att ännu mer ljus strömmar in över jorden.

Enkelt förklarat så lyser solen (ljuset) nu på jordens alla mörka hörn och kanter och ingen kan längre gömma sig då påverkan är så omfattande. I det stora hela händer det något över hela världen, inom varenda varelse och i hela universum så fort du tappar en nål på golvet. Varje aktion skapar en reaktion som ringar på vattnet men ur den högsta energetiska nivån inom den gudomliga geometrin. Allt är ett och när något sker på en nivå sker det på alla nivåer samtidigt bortom tid, rum och till och med varande.

Men nu återigen tillbaka, ljuset som ni nu ”utsätts” för får er att vakna, bli medvetna genom att er omedvetenhet i form av tankar och känslor kommer upp till ytan. Väl uppe på ytan har ni nu börjat öppna era hjärtan (återigen med hjälp av ljuset, både utifrån och inifrån er själva) till sanningen om er själva och om universum.

Sanningen om att det inte finns du och jag, bra och dåligt utan att alla tillsammans bildar en enhet bestående utav ett universellt flöde som verkar i ett tidlöst tillstånd med konstant förändring. Den högsta sanningens källa består utav ett flöde av villkorslös kärlek, ett föränderligt tillstånd som aldrig förlorar sin essäns.

Upplevelsen på jorden har varit/är att uppleva dess motsats, dualitet och omedvetenhet eller ego som ni kalla det på jorden. Egot är allt inom dig som inte är källan, som inte är enhet, sanning och villkorslös kärlek. Egot är den som separerar sig själv från andra och värderar det ena som bara och det andra som dåligt.

Detta är det som ni nu vaknar ifrån den tredimensionella sanningen, det är på den nivån jorden befinner sig på. I en tredimensionell verklighet så är dualitet sanningen, bra och dåligt, du och jag och egot vilket blir er fulla identitet är den som styr skeppet. Ja ni har ju sett hur det har gått med det, det räcker med att öppna vilken historiebok som helst, eller sätta på Tv:n eller ta upp dagens dagstidning.

Men projekt jorden (eller den blå juvelen) som vi kallar det för har levt sitt syfte fullt ut, med ett par oväntade och dramatiska utsvävningar *skrattar kärleksfullt*, än dock så har den precis som tusentals andra tredimensionella planeter fullföljt sitt syfte.

Men som med alla projekt så leder de till dess slut och nu är det dags för er som vandrat här på jordresan att gå mot ert slut. Slutet här definieras av det som kallas för uppstigningsprocessen och enkelt förklarat är det ”arbetet” med att nu stiga från den tredimensionella nivån till den femdimensionella nivån.

På den femdimensionella nivån finns ej egot, omedvetenhet och identitet, här finns ej du och jag, bra och dåligt utan här är alla vakna till sanningen och verkar och lever helt utifrån hjärtats nivå. Hjärtat som istället för uppdelning och dualitet känner och verkar utifrån villkorslös kärlek, enhet, medkänsla och sanning.

Ni kanske tänker att detta är helt omöjligt, har du sett hur jorden ser ut egentligen? Men detta är fullt möjligt och vi Arkturerna som är med och assisterar i uppstigningsprocessen har själva uppstigit tillsammans med vår planet från den tredje dimensionen till den femte. Det är ett stort nöje och en glädje att få återuppleva den fantastiska transformationen och hemkomsten, nu sida vid sida tillsammans med er.

Tillbaka igen till det här med uppdelningar så är detta ett fenomen som inte kommer eller kan existera i slutresultatet, men det som ni uppfattar som en uppdelning är egentligen bara att sanningens ljus lyser starkt, och i detta ljus börjar ni nu kunna urskilja de vakna från de som inte är vakna.

Men det finns ytterligare en aspekt i detta, ljuset fungerar nu som en katalysator för uppvaknande, det rubbar hela er värld och intensiva livsomvändande händelser är en del av ”vardagen” på jorden. Men för de människor som motståndaktigt håller fast i den tredimensionella nivån så växer istället deras omedvetenhet, så på en nivå ser ni den tydligare men på en annan nivå så växer den.

Precis som ljuset nu ger er en skjuts framåt i hög fart ger den de som lever i motstånd en stor skjuts bakåt. Tänk er en ballong, ju mer upplåst ballongen är desto större omedvetenhet och med detta en insikt om att man kan inte blåsa upp en ballong utan att den tillslut spricker.

Ni kommer få se många människor leva på bristningsgränsen men att minnas är detta inte bra eller dåligt och ur det högsta perspektivet så bär många utav dessa människor, speciellt ljusarbetare detta som en del av deras uppgift. När de väl exploderat kommer deras sanna ljus lysa och en explosion kommer ske på den högst nivån.

Många av dessa ljusarbetare kommer göra och gör ett hästjobb för er andra, detta kommer bli tydligare under resans gång. För er del är det av all väsentlighet att ni fortsätter hålla ljuset högt, medvetenheten och frekvensen, genom att börja tänka i tankar om uppdelningar så blåser ni upp era egna ballonger.

Fortsätt bara att lysa starkt, klart och väl förankrade i hjärtats sanning så ska ni se en kaskad av ballonger som sakta men säkert exploderar längs vägen. Vad tror du om detta?

Ja, jag förstår precis och känner det vara sant djupt i hela mig.

Tack jag älskar er.

Och vi älskar dig

//Uppstigningsguiderna

Tips!