onsdag, maj 29, 2024

Uppstigningsguiderna -Valet mellan tidslinjer i kärlek eller rädsla.

Starka ljusarbetare på jorden.

Sanna ljusarbetare som idogt arbetar på med att hålla en hög frekvens genom att fokusera på sanningen om kärlekens inneboende varande i allt som existerar och icke-existerar.

Ert arbete går mycket väl och det kollektiva medvetandets starka slöjor har börjat att transformeras på djupare plan.

Än dock finns mycket arbete kvar, att höja medvetenheten på en planet som jorden tar sin ”tid” än dock om det alltid sker här och nu så upplever ni i jordens höga densitet tid.

Idag vill vi prata om konspirationsteorier som ni kallar det för på jorden.

Först och främst vill vi lyfta att jorden varken är eller kommer i framtiden vara i någon fara.

Hur kan vi då säga detta med en sådan självklarhet?

Jo, precis som inte tid finns så ser vi även er framtid som här och nu.

Medvetenheten på jorden har redan tippat över gränsen, den gränsen som gör att ni nu successivt går mot planetens fullkomliga transformation in i kärleken.

Många utav er kommer inte vara närvarande vid jordens fulla uppstigning.

Många utav er kommer välja att inkarnera ännu en gång, eller kanske flera gånger OCH således vara med på den slutliga resan in i jordens gyllene tidsålder.

Och många av er lever ert sista liv nu på jorden och kommer att uppstiga vid er död eller under er tid här på jorden.

För er som uppstiger medan ni är kvar på jorden så kommer ni serva planeten och mänskligheten enligt den grundplan som gjorts för er och på det sätt som universum manifesteras genom er unika själ och dess ursprung.

MEN oavsett vad, så är det ni vakna ljusarbetare som drar det stora lasset för resten av mänskligheten,

Ni som skapar nya positiva tidslinjer genom att hålla sanningen hög i alla er val, stora som små.

Ni som valt att bära det kollektiva medvetandet som ert eget lidande för att kunna transformera det för resten av mänskligheten.

Ni gör ett sådant ärofyllt arbete som hyllas av er själ som i dess härlighet expanderar ut närmre guds kärlek, er egen sanning.

Den gudomliga planen för jorden går enligt plan, till och med bättre.

Om du väljer vilket håll du ser åt så kommer även du se det.

Längtan om frihet i människors hjärtan som vaknat till liv.

En brinnande glöd som blivit stora vilda men kärleksfulla flammor av hopp, tro och tillit på en bättre värld, på ett bättre mående, på något bortom den tredimensionella verkligheten ni så nära upplever.

Motståndsrörelser har alltid funnits och även här på jorden.

Och under Atlantis gyllene tidsålder visade jorden tydligt sin potential och många som valt att uppleva de mörka aspekterna av gud började att ta sig hit, till detta paradis.

En infiltration av rädsla har skett på många de olika sätt, detta har tillåtits att pågå utifrån den fria viljan som har varit en del av de planetära lagar som bestämts för jorden.

Lagar som ni alla läst och skrivit på kontraktet för.

Det finns få platser i universum som bjuder på en sådan enorm möjlighet för själsexpansion.

Detta just för den stora kontrasten som råder här mellan Kärlek och Rädsla.

Ni kanske skrattar nu och tycker det är vansinne.

MEN det står själar på kö för att få tillåtelse att inkarnera på jorden.

För att få chansen till att uppleva separationen på en sådan djup nivå och med det expandera sina själar och sin vishet till att vidare kunna assistera på olika sätt på sina hemplaneter, eller för andra världar och dimensioner i universum.

Detta är därför ni själva valt att komma hit, för expansion, lärdom och vishet.

OCH det var även därför den fria viljan bestämdes för jorden.

Så att ni verkligen fullt ut utan ”hjälp”, om den inte bads om, fick uppleva separationen och dualiteten mellan rädsla och kärlek på jorden.

Efter Atlantis och Lemuriens fall så blev det bestämt hur länge detta skulle pågå.

Och precis som Maya prästinnorna från Atlantis visste, så tog jorden sig in i början på sin transformation mot den planetära gyllene tidsåldern, år 2012.

Många utav er, präster, prästinnor och shamaner, ljusvarelser från andra planeter och änglasfärer, var med då efter Atlantis fall och bestämde vad och hur er roll skulle te sig i detta.

Det är det minnet som brinner så starkt i era hjärtan, minnet av att ni har en uppgift här på jorden, lita på den och följ alltid det kall du känner inom dig.

Omge dig med likasinnade och se till att ha en daglig kontakt med oss, du är redo att fullfölja det du valde att göra.

Tillbaka till konspirationsteorier, så är det motståndsrörelsens bästa vapen just nu, för att vilseledda er in i rädslorna återigen.

Det som används är era egna upplevelser från Atlantis och Lemuriens tid, men även från livstider i rädsla, krig, våldtäkt, terror och trauma.

Detta ligger fortfarande som ett tungt täcke i det kollektiva medvetandet och det är därför många utav er upplever dessa starka känslor inom er ibland, för att hjälpa till att transformera dem.

Men motståndsrörelsen trycker nu på med rädslor för att få er att glömma bort sanningen, sanningen om uppstigningen och att de sedan länge förlorat sin makt här på jorden.

Vi har sedan 2012 infört nya lagar för jorden, som var menade för att ni skulle få den hjälpen som behövdes för att kunna höja medvetandet och transformera det kollektiva medvetandet.

Med det så har det stora mörka inflytandet på jorden förlorat sin makt, markpatruller har plockats bort och det enda som är kvar nu är verkligen er egen fria vilja mellan KÄRLEK OCH RÄDSLA.

De kan fortfarande mata er med rädslor genom tankar och känslor, genom energier, och det är nästan som en spännande match här där vi tillsammans sitter, ja tillsammans med de ”mörka” och ser på hur det hela utspelar sig.

Jorden är en otroligt spännande plats nu att iaktta, och som vi nämnde i början så är kön lång med själar som vill inkarnera.

Återigen tillbaka till konspirationsteorier, så är detta en del av spelet.

Det spelet som vill att ni ska förlora er själva och glömma bort denna sanning, allt för att motståndsrörelsen ska kunna få hålla kvar vid rädslorna så länge som möjligt.

Och det har visad sig vara ett knep som funkar mycket väl på många håll just för att det triggar det djupt oläkta inom er, från så många livstider här på jorden.

För att ni verkligen ska kunna fortsätta er klara, sanna och ljusa väg och fullfölja ert uppdrag här på jorden är det viktigt att ni kärleksfullt är medveten om detta.

Och minns att ingen eller inget kan göra er skada.

Det kommer utvecklas flertalet parallella tidslinjer på jorden och har redan gjort.

OMEDVETNA tidslinjer, där människor får uppleva just mer rädsla, avslöjanden och information som är planterat i det kollektiva medvetandet, för att skapa drama, konflikt och rädsla inom er och i er kontakt med andra människor.

Och MEDVETNA tidslinjer, i den nya tidens medvetande, som kärleksfullt leder er fram till er läkning och uppstigning MEN även mänsklighetens.

Där ni kommer få uppleva och minnas er egen själ, er kraftfulla manifestationsförmåga, och er närhet med ljuset inom er egen varelse.

Tidslinjer med kärlek, lycka, enhet och harmoni.

Ni har fortfarande det fria valet på jorden.

Valet att välja vilken tidslinje ni vill vara i.

Många utav er har förlorat er i en tidslinje som ni ej valt att bli guidad mot, ni har fastnat i de omedvetna rädslobaserade.

Och många utav er har funnit helt rätt och är precis där ni planerat att vara.

Oavsett vad, så acceptera där du är utan rädsla, och se till att guida dig själv eller dina ljuskamrater in i de tidslinjer som leder er, mot er uppstigning.

Mot den sanna kärleken och era uppdrag här på jorden.

Och förstå att vissa har valt att fortsätta i de omedvetna tidslinjerna, för att sedan fortsätta upplevelsen av dualitet på en annan tredimensionell planet, eller kanske ett par livstider till.

Er uppgift är att stanna i ljuset oavsett vad, och fortsätta välja kärlek förbehållslöst.

Med all kärlek, vi är uppstigningsguiderna, här med er och tacksamma för dagens kontakt.

Tips!