Kännetecken SJÄLSFRÄNDER

Låt oss först börja med att förtydliga en del generella punkter gällande själsfränder.

 • En själsfrände är en annan själ vilken du har delat flertalet inkarnationer med, vanligtvis minst ett tiotal (enligt mina guider).
 • En planetär själsfrände, är en själ vilken du delat inkarnationer med här på jorden.
 • En galaktisk själsfrände, är en själ vilken du delat inkarnationer med både här på jorden, såsom på en eller flera andra planeter och dimensioner.
 • Du kan ha flera själsfränder och vanligtvis så inkarnerar vi med mångtalet av våra själsfränder.
 • Bandet kan bland annat vara romantiskt, vänskapligt, lärare-elev och/eller karmiskt.
 • Ju fler inkarnationer tillsammans desto starkare band.
 • Ju fler viktiga/speciella/starka liv tillsammans desto starkare band.

För enkelhetens skull så kommer jag utesluta kännetecken för karmiska själsfränder då detta band ter sig helt annorlunda. Och jag tar i stället upp dessa i ett eget inlägg.

Vi kan dock fortfarande ha karma med våra själsfränder (vilket är mer vanligt än ovanligt) utan att det i grunden är en karmisk själsfrände.

Men låt oss börja.

Kännetecken på en PLANETÄR SJÄLSFRÄNDE

 • Inkarnerar ofta i nära relation till oss, såsom i vår direkta familj, eller kommer in i samband med en ny fas av vårt liv som; vän, kollega, partner, lärare; för att stötta, hjälpa och dela upplevelsen.
 • En stark igenkänning och familjär känsla vid första mötet, som man verkligen känner varandra och har kommit ”hem”.
 • Naturliga känslor av trygghet och tillit för varandra.
 • Man kan vara sig själv och känner sig helt bekväma med varandra.
 • Kan benämna personen vid fel namn, vilket är det namnet som själsfränden haft i ett tidigare liv tillsammans.
 • Relationer som är mer kopplade till livet på jorden och att vara människa med alla dess utmaningar och upplevelser.
 • Finns det ett romantiskt band så är detta alltid grundat på en djup och harmonisk vänskap såsom respekt för varandra, och detta kommer ifrån att man ”övat” många livstider tillsammans.

Kännetecken på en GALAKTISK SJÄLSFRÄNDE

 • Samma kännetecken som den planetära själsfränden, än dock är själsbanden av en mer ANDLIG karaktär såsom att man generellt inte inkarnerar i samma familj.
 • En ökad medvetenhet och andlig närvaro när man är tillsammans.
 • En kommunikation där man tycks tala ”samma språk” och kan förstå varandra på ”högre” plan.
 • Mediala sinnena, kontakten med det högre jaget och/eller intuitionen förstärks i varandras närvaro.
 • Kan ha en telepatisk kontakt med varandra, och/eller andra ”delade” förmågor.
 • Ej ovanligt med delade andliga uppdrag och livssyften, såsom att hjälpa varandra vakna på högre andliga nivåer.
 • Kan sätta igång större andliga uppvaknanden och transformationer genom att väcka/trigga såsom att dela resan tillsammans.

Självfallet finns det flertal kännetecken såsom att sanningen alltid är relativ, menat att det finns oändliga med perspektiv och dimensioner till allt. 🙂

Med all kärlek//Angel