onsdag, maj 29, 2024

Levde du på Atlantis gyllene era?

Atlantis gyllene era.

När allting var så fantastiskt, underbart, vackert och välfungerande.

Det gröna har aldrig varit så grönskande och omringade vackert de marmorvita byggnaderna med spiralformade fördjupningar i taktopparna som ser ut som små tomtehattar.

Vattnet var kristallklart med många shape-shifters; sjöjungfrur, valar och delfiner, vänner på besök från Lemurien.

Allt drevs med kristall-energi, således kanaliserade byggnaderna kristallernas energi ner genom dessa spiralformade fördjupningar i hus, men även i marken och i vattenkanaler där man kan se samma spiralformade fördjupningar.

I mitten av var stad fanns det ett en oas, en babylonisk helig trädgård med ett kristall-vitt tempel ståendes i mitten.

Genom templets mitt gick det en stor kristall, djupt jordad ner i moder jord och som sträckte sig långt upp genom och över templets tak.

Mindre kristalltempel var även strategiskt utplacerade omkring staden och bildade ett nätverk av energi och kommunikation.

Men kristallerna var mer än så, de var själar, de var vänner, de var levande och prästerna och prästinnorna som arbetade och lärde i dessa tempel hade en nära och otroligt multidimensionell kontakt.

Samarbetet mellan kristalltemplena och präster/prästinnorna var en av de viktigaste för att Atlantis civilisation skulle blomstra så som det gjorde.

Och blomstra gjorde det i tusentals år, då civilisationen var och förblir en av de vackraste och mest välfungerande på jorden.

En aspekt som till mig kommer väldigt klart då jag som shaman/prästinna hade denna roll var samarbetet mellan kristalltemplena och moder jord.

Det fanns en hög kommunikation och samarbete mellan bland annat träd, vatten och tempelkristaller.

Och tillsammans så bildade de ett välbalanserat, komplext och otroligt högt vibrerande gemensamt nätverk av aktiv intelligens (aktiv intelligens är energikommunikation på skaparens rena nivå).

I motsats till mycket av den information som florerar om Atlantis strävade Atlantisborna under den gyllene eran att skapa och hålla en harmonisk balans mellan den maskulina och feminina energin på alla dess plan.

Och så som det fanns Atlantisbor som arbetade med spirituell högteknologi fanns det Atlantisbor som verkade som shamaner och arbetade med att kommunicera med Gaia och hjälpa henne hålla balansen genom sitt samarbete med bland annat träd och vatten.

De som var intresserade blev lärd inom både delar.

Men det fanns som i alla samhällen många olika val av vad man kunde göra och under den gyllene eran så fick man göra precis vad man ville, så länge man på något sätt bidrog till samhället och sin egen lycka och utveckling.

Men det kunde lika gärna vara genom konst, dans och musik såsom att bruka jorden eller snickra ihop möbler.

Många valde att arbeta som healers och runt om hela Atlantis fanns det healingtempel såsom det idag finns matbutiker (vilken dröm).

Och det var vanligt att ta sig en drop-in när man kände sig obalanserad eller låg på energi.

Atlantishealers använde ofta toner, ljud, musik, kristallskålar som verktyg för att kanalisera healingenergier och transformera energier.

Oavsett vad man valde att göra så låg fokuset på det bästa för civilisationen såsom den egna kreativa utvecklingen, harmonin och lyckan.

Jag har satt ihop en liten lista med kännetecken för att du ska kunna känna om du kanske levde under Atlantis gyllene era.

Så här kommer den:
—————————–
1. Bara denna text och ordet Atlantis väcker något inom dig.

2. Du har en dragning till kristaller som i vissa fall kan vara väldigt stark.

3. Du kan förnimma att allt inte alltid varit helt tokigt på jorden och har en tro om att det går att bygga upp ett välfungerande samhälle igen.

4. Att kunna kommunicera med träd, djur och växtlighet känns för dig helt naturligt.

5. Stjärnfrön, änglar, sjöjungfrur, delfiner, Lemurien, galaktiska federationen av ljus, detta känns för dig helt bekant.

6. Du har en dragning till healing och en naturlig healingförmåga.

7. Du förstår hur man kan kanalisera healingenergi genom kristallskålar, ljud, toner och musik.

8. Du kan ha svårt att känna resonans med den mer negativa bilden kring Atlantis utveckling och fall.

9. Du kan känna att du något inom dig saknas, detta är ditt minne och din unika kontakt med din stads kristall och samarbete med träden (många blir nu kallade att återförenas för att återställa balansen på jorden).

10. Du känner en resonans med att ha levt som präst eller prästinna och/eller shaman i en av kristalltemplen och de omringande ”trädgårdarna”.

11. Du kan vara både kreativ och ha en jordnära kontakt med djur/natur såsom en mer intelligent, aktiv aspekt av din andlighet med intresse för spirituell teknologi såsom ljuskoder, nätverk, aktiv intelligens.

Så levde du kanske under Atlantis gyllene era?

Med all kärlek//Angel med guider

Tips!