onsdag, maj 29, 2024

Moder Maria -Modet att läka

Hej min vackra barn

Jag är glad att få tala med er igen. Sist vi pratade, bad jag er att kontakta era inre barn. Detta för att skapa en relation och en kontakt som kan hjälpa er i att läka de inre såren ni har från er barndom.

Det är väldigt smärtsamt för mig att se, även om vi upplever smärta annorlunda än vad ni gör på jorden, så kan vi känna smärta och sorg. Det är svårt att förklara detta, på ett sätt som kan få er att förstå hur nära varandra vi är, trots att det verkar det helt motsatta. Det är samma sak med era inre barn, jag ser att många av er helt förnekar denna sida av er själva som om aspekten aldrig funnits.

Men tro mina ord när jag säger att den aspekten finns precis lika levande som när ni var barn.

Som ni vet existerar inte tid och på så sätt lever alla aspekter av er kvar i nuet tillsammans med er. Förstår ni då den förödande effekten det har på er när ni förnekar aspekten av ert inre barn, att bli sedd, hörd, bekräftad och älskad.

Mod, är ordet alla ljuskrigare bär i sitt hjärta, det är det som skiljer er i uppstigningsprocessen, även om inget är bättre eller sämre. Men det är ni med mod som är de ledande i processen, de utvalda som valt att bära de största vikterna. Det krävs mod för att våga gå in i djupa, genuina och ofta smärtsamma känslor som ert inre barn håller i sitt hjärta. Så än en gång min vackra ljuskrigare, uppmanar jag er med all min kärlek, att ha modet nog, att våga se, känna och lyssna på vad ditt inre barn håller i sitt hjärta. Låt mig hjälpa dig att läka.

Med all min kärlek// Moder Maria

Tips!