Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
onsdag, juli 24, 2024

Myten om de 144.000 ljusarbetarna

EN KANALISERAD KONVERSATION

Vi kan väl börja med myten om de 144 000 ljusarbetarna vilket inte är en myt utan helt sanning.

Det som däremot blivit förvrängt och feltolkat på jorden är dess mening och syfte. Utifrån ett tredimensionellt perspektiv så ses ofta dessa 144 000 ljusarbetare som de unika som kommer att rädda världen.

Ni jordbor har en förmåga att värdera saker som bättre och sämre, större och mindre, kraftfullare och mindre kraftfullt, vilket är till er stora nackdel än dock om det i det högsta har varit hela syftet med dualiteten på jorden.

För att lära er vad villkorslös kärlek och enhet är behövde ni en kontrast, kontrasten är dualiteten, alltså bra vs dåligt.

Att vara en av de 144000 ljusarbetarna är bra medan att inte vara det är dåligt eller sämre. Så för att förstå sanningen om den 144000 ljusarbetarna behöver ni förstå hela universums uppbyggnad.

Allting i universum är uppbyggt av en perfekt symfoni av koder, former, siffror och mönster, ni på jorden kallar detta för den gudomliga geometrin.

Allting har sin plats för att allting ska existera, själva existensen är en dans av perfekt sammansatta mönster.

JAG: Av energi?

UPPSTIGNINGSGUIDERNA: Ja allt består utav energi men även av något vi kan kalla för varande.

Varande är något man inte kan ta på, det är de svarta hålens mysterium, vilket inte alls är ett mysterium.

Det har blivit ett mysterium för er på jorden då det innehåller något som inte finns, något som inte går att ta på, se på, och analysera.

Varande är det högsta perspektivet och universums grundessäns. Det är något som inte existerar men som skapar utrymmet så att allt annat kan existera ur det.

Du kan till exempel inte måla en tavla utan en duk att måla på. Varandet är universums målarduk, likaså som varandet är allt som inte existerar så finns varandet i allt som existerar.

Precis som tavlans varje del innehåller en del av tavelduken.

JAG: Okej, det här blev för mycket för även mig, det här med svarta hål är det inte att saker och ting försvinner genom det och slutar existera?

UPPSTIGNINGSGUIDERNA: Ja, det stämmer, de försvinner in i dem men inget kan sluta existera, det kan däremot gå tillbaka helt till att bli varande.

Men varandet är en existens i sin o-existens.

Svarta hål fungerar ofta som förflyttningsportaler, för att förflytta något från punkt A till punkt B utan att störa den universella balansen alltför mycket är det smidigt att transformera det som ÄR till att inte VARA och sedan låta det färdas dit det ska.

Alternativt har det fullföljt sin cykel i universum och återgår till varandet för att balanseras ut igen och sedan födas på nytt utefter det som är aktuellt.

JAG: Kan man säga att varandet som ni pratar om är det som oftast kallas för källan, eller gud?

UPPSTIGNINGSGUIDERNA: Ja det kan man, men förstå att källan/gud är både existensen och o-existensen.

Det är du här som du är nu skrivandes på jorden, likaså som varandet och allt annat som finns och icke-finns.

Återigen vill jordbosinnet gärna analysera och dela upp. *ler kärleksfullt*.

Allt är i slutändan ETT, en perfekt dans, en symfoni med varje ton och melodi i perfekt harmoni och balans. Utifrån detta kan vi nu förklara de 140000 ljusarbetarnas uppdrag och syfte.

JAG: Ja ska bli spännande att se detta nedskrivet, känner jag.

UPPSTIGNINGSGUIDERNA: Jorden är en upplevelse skapad för evolutionen av själen precis som andra planeter har sina syften har jorden haft ett syfte till att få er att glömma bort att allt är ETT och att ni alla kommer från en källa av villkorslös kärlek.

Därav er fantastiska förmåga att dela upp allt i bra kontra dåligt.

JAG: Vänta nu, det här med villkorslös kärlek, är det energi eller varande eller vad är det egentligen?

UPPSTIGNINGSGUIDERNA: Det är allt och inget återigen. Ingenting kan vara eller icke-vara i universum som inte består utav villkorslös kärlek. Detta är en essentiell sanning om ALLT.

JAG: Det är svårt att ta på.

UPPSTIGNINGSGUIDERNA: Det går inte att ta på, det går att känna däremot och uppleva i högre tillstånd av medvetenhet.

Än dock så är ni och allt villkorslös kärlek konstant.

Upplevelsen på jorden är på den tredje dimensionen av medvetande, på denna dimension upplever man separation från källan, alltså en separation från villkorslös kärlek.

Kom ihåg nu att källan är allt, varandet, icke-varandet och den villkorslösa kärleken i ett och ingenting.

JAG: Kan ni utveckla det lite till?

UPPSTIGNINGSGUIDERNA: Ja, tänk såhär. Allting som sker i naturen bara sker, en blomma gror, växer upp och dör. När tiden är rätt så växer en ny blomma upp och sedan dör.

Det bara sker utan några värderingar, det bara sker helt naturligt. Det är så det är med allt, universum bara dansar på i sin perfekta harmoni utan bra eller dåligt, utan i en stilla balans.

I denna sanning, detta varande och icke-varande är den villkorslösa kärleken kraften i allt.

Det är essensen men på samma gång är varandet och icke-varandet lika mycket essensen det, eftersom de alla är ETT.

JAG: Tänk, jag tror faktiskt jag förstår. Det är väldigt vackert.

UPPSTIGNINGSGUIDERNA: Ja universum och allt är väldigt vackert. *ler kärleksfullt*

Tillbaka till jorden så är jorden ett tredimensionellt projekt, alltså en upplevelse där man får uppleva universum från en separerad medvetenhetsnivå.

Utifrån den tredimensionella medvetenhetsnivån kan ni inte förstå dessa koncept utan ni ser allt som uppdelat, där är DU och här är JAG och oftast är JAG bättre än DIG. * Skrattar kärleksfullt*.

Men jorden genomgår nu en uppstigningsprocess, alltså den ska ta sig från den tredimensionella medvetenhetsnivån till den femdimensionella medvetenhetsnivån.

På den femdimensionella medvetenhetsnivå så lever man ifrån sanningen att allt är ETT då man själv minns och upplever allt detta som vi precis pratat om.

Jordens tid på den tredje dimensionen är över och planeten och alla ni varelser på denna ska alltså uppstiga.

JAG: Det är ett rätt maffigt projekt. *skrattar lätt*

UPPSTIGNINGSGUIDERNA: Ja, det är det men det har blivit gjort otaliga gånger förut med otaliga planeter.

Så för att jorden ska ha kunnat uppleva en tredimensionell medvetenhetsnivå så har allt satts lite ur balans.

De högsta essentiella universella lagarna går ej att rubba på de bara är och existerar men kring en planet kan man skapa gudomligt geometriska mönster som följer ett speciellt syfte.

Syftet för jorden har varit som nämnt att uppleva separation genom en tredimensionell medvetenhetsnivå därav har det existerat ett gudomligt geometriskt mönster, ett varande och icke-varande, som hjälpt er till att uppleva detta.

För att förenkla förklaringen så är varandet/källan/gud i sin högsta essäns på en väldigt hög dimension och för att kunna skapa en existens och icke-existens på den tredje dimensionen så har jorden fått ett tredimensionellt geometriskt mönster.

JAG: Okej, det börjar bli mycket nu men jag hänger med, ni kan fortsätta.

UPPSTIGNINGSGUIDERNA: Att jorden skulle uppstiga är sedan länge förutbestämt, i samband med skapandet av jordupplevelsen så samlades mångtalet frivilliga till att både själsevolvera men även till att hjälpa till vid olika viktiga eror på jorden och slutligen för att hjälpa till när själva uppstigningen väl börjat.

De 144000 är en del av de som anmält sig till uppdraget, ni är BETYDLIGT många fler än så.

Dock har de 144000 ett uppdrag av att verka som balanspelare och är strategiskt utplacerade världen över kopplade till dimensionsportaler och jordens nätverk.

Det är genom dessa ljusarbetare som den tredimensionella gudomliga geometrin kommer att kunna balanseras ut och återskapas på en högre dimension nödvändig för jordens uppstigning.

Det är är ett uppdrag som kräver en viss kraft och styrka.

Men ni måste även förstå att ni ALLA innehåller en del, en kod, en pusselbit i att återskapa balansen.

Ni är alla en del av den gudomliga geometrin och ni alla behöver vara på er gudomligt förutbestämda och unika plats för att jorden ska kunna uppstiga.

JAG: Var det så simpelt? *ler trött*

UPPSTIGNINGSGUIDERNA: Ja så simpelt är det och så simpelt är allt, både varande, icke-varande, villkorslös kärlek och den gudomliga geometrin.

JAG: Ja, jag hoppas de som läser detta där ute med tycker det. *skrattar lätt*Jag tror vi får fortsätta en annan dag, det här var inte lättsmält energi.

Tror jag börjar förstå varför jag är så trött sen vi började med det här.

UPPSTIGNINGSGUIDERNA: Ja, simpelt men inte lättsmält kanske. *ler kärleksfullt*.

Vi fortsätter en annan gång.

Vila nu och integrera vi kommer säga till när det är dags igen.

JAG: Tack, jag älskar er.

UPPSTIGNINGSGUIDERNA: Och vi älskar dig. *ler kärleksfullt.

Tips!