onsdag, maj 29, 2024

Ökad känslighet

I takt med vårt uppvaknande och uppstigning så genomgår vi en vibrationell frekvenshöjning av hela vårt varande.

Detta innebär generellt att vi får en högre känslighet, sårbarhet och öppenhet, då vi helt enkelt vibrerar på en betydligt mer ”ren” och hög själsnivå.

Och ju mer vi transformerar inom oss, desto högre vibrerar vi, och desto känsligare blir vi.Med denna känslighet så är det viktigt att minnas att det som fungerat förr, kanske inte längre gör det.

Och med en ny vibration och förhöjt medvetande så kommer nya behov, önskningar, mål och drömmar.

Relationer, arbete, boende, karriär och annat som förr verkat helt precis som du önskat, kan nu börja att skava som en sten i skon.

Och kontrasten mellan din inre frekvens och den yttre världen gör att du förr eller senare kommer att behöva släppa taget om det som inte längre vibrerar i din frekvens.

I vissa fall kommer det genom enkla beslut, och i andra fall så är det livsomvälvande val som tar evigheter att våga ta sig igenom.

Oavsett vad, så blir det längs resans gång tydligare och tydligare vart ditt högre jag och ditt hjärtas önskningar vill ta dig.

Och det är när du väl ger dig hän med tillit, som du kan flyta medströms med dessa starka uppstigningsenergier, och låta dem vägleda dig genom din högsta gudomliga plan för detta livet.

Med all kärlek/Angel

Tips!