onsdag, maj 29, 2024

Om ni visste planen för jorden

Käre vackra jordbor.

Vi har idag slutit samman för att delge er denna information.

I kärlek och ljus, så önskar vi att ge er klarhet, stöd och vägledning.

Ty resan mot uppstigning är i all simpelhet inte en enkel resa.

Och det är precis det som ni har börjat att erfara.

Så låt oss prata om det kollektiva medvetandet.

Detta kan enkelt förklaras som ett stort energifält av mänsklighetens mentala reaktioner.

Eftersom mänskligheten har vibrerat och opererat från ett medvetande av dualitet och ego, så består det kollektiva medvetandet främst utav rädslor.

Att transformera det kollektiva medvetandet är en av de största pelarna vilken slutligen kommer bära HELA mänskligheten till sin kollektiva uppstigning.

Och det är den gudomliga planen för jorden.

Att HELA mänskligheten och planeten ska uppstiga.

Oh våra käre jordbor.

Om ni visste planerna som vi har för er vackra blåa juvel så skulle ni gå ut på gatorna och dansa av glädje.

Denna planet som ni kallar för jorden är ett utav våra stora kärleksuppdrag.

Så låt oss idag göra er säkra på att jordens utveckling alltid varit under ett större inflytande och beskydd, där vi har översett allt som skett med största närvaro.

Såsom att de mörkare upplevelserna på jorden har varit en del av den planerade övergripande gudomliga planen.

Där vi har tillåtit mörkare agendor påverka den mänskliga utvecklingen, redan från Atlantis fall.Och just denna upplevelse och kontrast av dualitet, mellan mörker och ljus har varit den stora själsresan på jorden.

En resa som er själ med stor glädje sa JA till att få uppleva.

Och detta just för att det råder sådan ENORM kontrast på jorden, mellan kärlek och rädsla.

En kontrast som gör er planet unik och attraktiv för SÅ många själar, med möjligheter för ENORM själsutveckling.

Ni kanske skrattar nu, men en jordbo anses vara en häftig själ i universum *ler kärleksfullt*.

Men låt oss återgå till det kollektiva medvetandet.

En av de viktigaste uppdragen är alltså att transformera det kollektiva medvetandet.

Som idag till en större del består utav rädslo- och egobaserade tankar.

Ett ihopsamlat energifält av karma och upplevelser som ligger över mänsklighetens sinnen som ett tungt gammalt täcke och hindrar ett högre medvetande att vakna.

Detta energifält är under största transformation nu, genom ER ljusarbetare.

De medvetna själar som alltid varit menade att vakna till sanningen och er själs rena energi.

Ni som valt att komma till jorden för att serva mänskligheten i just detta uppdrag.

Genom främst ert eget uppvaknande.

Och som själsfrön, änglar och mästare har ni en hög kapacitet till att tränga igenom det kollektiva medvetandet och transformera det på plats.

Ni vackra grundpatrull, som får göra grovarbetet.

Ni som drar det stora lasset, oftast i er ensamhet på er individuella resa.

Med era personliga utmaningar och längtan till fullo återgå in i er själs vackra varande.

Oh vi ärar er, och hyllar er.

Älskade vänner, vad vi älskar er.

Var väl medvetna om att ni gör exakt precis det som ni har varit menade att göra.

Ni är på rätt väg, och med all vår kärlek så går vi med full närvaro vid era sidor.

Genom er högst personliga uppstigning, såsom det kaos som er jord står inför.

Var väl medvetna om att det även sker en kollektiv utrensning.

Såsom Covid är stort uttryck av förlegad gammal energi som tryckts upp till ytan.

Och även allt det som har följt i efterhand.

Alla känslor, upplevelser och den separationen som det har skapat.

Detta är en STOR del av den kollektiva transformationen.

Och fler utmanande upplevelser väntar er.

Så käre ljusarbetare låt oss med kärlek göra er medvetna om att fortsätta gå er väg.

Att fortsätta arbeta på inom er själva.

Och precis såsom ni observerar känslor och tankar inom er själva, så bör ni även observera det som sker i er omgivning.

Med en kärleksfull acceptans, och sedan släppa taget om det.

Låt den kollektiva utrensningen ske i den gudomliga viljan, utan kamp, rädsla och motstånd.

Ni har inget att frukta förutom rädslan i sig, och denna är bara energier inom er, där för att nu transformeras, läkas och släppas.

Så att ni frigör er själva från ett lägre medvetande, ego och lagrade tunga karmiska känslor och tankar.

Och kan integrera er själs rena energi, och minnas era specifika uppdrag i jordens uppstigning.

Oh käre vänner, vilken glädjefylld dag det kommer att bli, när ni minns vilka ni är och varför ni är här.

Så fortsätt bara att arbeta på med er egen uppstigning.

Och ta er stadigt på vägen till att fortsätta transformera det kollektiva medvetandet och hjälpa fler människor att vakna.

För det är när ni går mot strömmen av de kollektiva rädslorna, som ni skapar utrymmet för andra själar att aktivera sitt uppvaknande.

Och det är hand i hand, som ni tillsammans kommer att gå in i ett högre kollektivt medvetande.

Oh käre vänner vi överöser er med kärlek och ljus.

Med värme och healing.

Era ödmjuka servare, uppstigningsguider, änglar och vänner.

Som alltid är med er med största närvaro.

Tips!