Sananda och San – Låt oss höja vår frekvens

Sananda

Vackra älskade ljusbärare. Min röst blandas med San då vi både kommer från samma rena källa av kärlek och Kristusmedvetande. I dag är det svårt att förmedla i ord då frekvensen och informationen sträcker sig över det tredimensionella ordförrådet. Och…

Continue reading

De nordiska älvorna

Naturens själsrike

Vi är de nordiska älvorna och hälsar er med skönhet och dans från dimslöjornas dis. Vi vill göra oss själva sedda och hörda för er som känner ett kall till att komma i kontakt med oss och hjälpa till i…

Continue reading

Jag blir kallad att arbeta som shaman

Kallad att arbeta som shaman

Kallade att arbeta på ljusets väg Det är inte ofta jag skriver personliga inlägg på min sida, den största anledningen till det är att jag vill att fokus ska ligga på de högfrekventa energierna i de kanaliserade budskapen. Det är…

Continue reading