onsdag, maj 29, 2024

San och Ärkeängel Mikael – Kaos bland andliga ledare och ett nytt skifte

God morgon vackra ljuspelare.

Med Ärkeängel Mikael tätt vid min sida vill jag idag tala om de energier och händelser som nu utspelar sig jorden över.

Ett stort paradigmskifte är på gång och efter året slut så kommer vi ha tagit ett kliv uppåt i frekvens och medvetenhet och går naturligt in i nästa fas av uppstigningen.

Detta betyder dock att det är en hel del kaos som utspelar sig nu på olika sätt runt om på jorden. Det är ”den sista måltiden”, den sista utrensningen och era egon pushas nu till sin absoluta gräns.

De som väljer att hålla kvar vid sina egon kommer att stanna i ett lägre medvetande och samma rädslor kommer att fortsätta att möta dem tills de är redo att släppa taget och läka.

De ”andliga ledare” som fortfarande har mycket arbete kvar med sig själva blir extra utmanade nu då de som frontfigurer för mänskligheten måste klara testet av att hålla ljuset i alla lägen.

De som har fastnat i det spirituella egos manipulativa, subtila grepp och identifikationen med att vara en andlig vägledare kan inte längre gömma sig för sig själva och deras egon kommer bli mer synligt för dem själva och resten av mänskligheten. Antingen kapitulerar de inför ljuset och deras omedvetenhet eller så kommer även de fastna i ett tillstånd av lägre medvetande tills de är redo att släppa taget.

Ett nytt skifte är på gång och en ny grupp av andliga vägledare kommer naturligt att poppa upp här och var då de blivit mer redo för att fullfölja sitt arbete på jorden. Och till nästa års början kommer en ny kraftfull energi att verka som vägledare på jorden.

Men det råder en hel del kaos och det är mycket energier i omlopp, nu när många av dessa kraftfulla andliga ledare blir utmanade.

Vi ber er att hålla er extra starka, centrerade och medvetna. Det är av all väsentlighet att ni håller ljuset på den högsta frekvensen och står stadigt som orubbliga ljuspelare, helt opåverkade av dessa energier.

Jag ärkeängel Mikael finns till er assistans och ni behöver bara kalla på mig så står jag vid er sida med kärlek, beskydd och vägledning.

Med all vår kärlek, vi är med er varje steg// San och Ärkeängel Mikael

Tips!