onsdag, maj 29, 2024

Min själ San.. och draken Saxon – Den nya tidens andliga vägledare

Klockan är slagen för den gamla tidens andliga vägledare, de som fortfarande levt i den gamla världens era av ego. De som dolt bakom slöjorna slutat arbeta med sig själva och fastnat i det andliga egots förförande sfär. De som slutat serva villkorslöst och använt sina förmågor och kunskaper för lägre syften.

Dessa vägledare har nu fyllt sina gudsbestämda roller och går in i en ny tid av djup transformation och arbete med sig själva. De blir nu på olika sätt borttagna från sina tidigare roller i rampljuset. Precis som de lägre frekvenserna inom er själva som tvingats upp till ytan på olika sätt, möter nu dessa människor de aspekterna av dem själva som de behöver arbeta med. Och precis som ni lär er att älska er själva bör ni ta in dessa människor villkorslöst in i era hjärtan. Det är endast tillsammans och enade som vi kan leda jorden till uppstigning, INGEN lämnas bakom guds kärlek, vår kärlek.

Klockan är även slagen för den nya tidens vägledare att börja ta sin plats i rampljuset, de som villkorslöst servar gud och uppstigningsprocessen. De som visar er vägen till er egen kraft, styrka och vägledning och lär er att buga inför er själva. De som ger er verktygen till er egen frihet.

Och ljusarbetare, ni som känner detta syfte brinna i era hjärtan. Det är dags att börja vakna nu och stiga upp till de nobla ledarna ni är menade att vara.

Vi vakar över er.

//San och draken Saxon

Tips!