onsdag, maj 29, 2024

Min själ San.. och Draken Saxon -Tvillingsjälar

Tvillingsjälar

Tiden är nu inne, för att stå i era fulla ljus och styrkor. I livstider har ni förberett er för denna tid. Genom lidande och kärlek har ni gått guds väg och förvärvat era visdomar. Med mod och tro i era brinnande hjärtan har ni alltid sett upp mot skyn och förnummit er storhet. Ert stora uppdrag lyser nu i er blåkopia och ingen kraft är kraftfull nog att släcka ned den.

Tiden är nu inne, för er att vakna upp och fullfölja era unika själsuppdrag. Likt en arme som disciplinerat tränats i krigets alla konster har ni medvetet valt varje liv med största omsorg och ambition för att förbereda er för det som nu står framför er. Tiden är nu inne, då ni har sett er älskade dö för sista gången. Tiden är nu inne, då ni för sista gången har blivit avrättade, misstrodda och avisade för era förmågor och kunskaper. Tiden är nu inne, då jordens begränsande densitet inte längre kan hålla er fängslade.

Känner ni det? Frihetens ljuvliga dofter? Era obegränsade själars styrkor och krafter för kärlek, ljus, enhet och oändlig expansion inom dimensionernas dimensioner, i evighetens ljus?

Slut ögonen och känn det i djupet av era hjärtan, er sanna natur. Den platsen som alltid förblivit vaken, oändligheten, evigheten, guds kärlek och universums sanning.

Tiden är nu inne, för er att stå i era fulla krafter och styrkor, enade men unika var för sig med ett brinnande syfte som färgar universum i en vacker regnbågskaskad.

Jag och många andra vakar och vägleder er på nätterna. Med all kärlek ser vi er resa er från askan och upp i elden. Askan som är kvar efter allt ni bränt bort och transformerat inom er själva. Elden som ni nu lär er att bemästra, transformera och älska som en del av er själva. Det som är allt som nu omringar er, det kollektiva medvetandet, de lägre frekvenserna, de mörka krafterna som vill se jorden bestå i den gamla tidens falska ära.

Men tiden är nu inne, för den nya världen att resa sig! Den gyllene tidsåldern har stigit in genom Gaias portar och det är dags för er att rida på dennes våg av kraft och styrka och finna er själva stå där i den vilda, brinnande elden och inse att ljuset består, att ni består!

Tiden är nu inne, för er att skina i ert fulla ljus.

//San och draken Saxon

Tips!