test
söndag, juni 23, 2024

Min själ San.. och Sananda -Ni är det stora eventet på jorden

Godkväll vackra ljusbärare.

Ikväll är det jag San som talar och med Sananda inbjuden vid min sida hoppas jag att kunna skänka er ett par ord av tröst och kärlek. Att kunna känna medkänsla inför er själva och andra människor är av största väsentlighet nu när ni om och om möter era inre känslor och beteendemönster som med all makt kämpar för sitt liv.

Oh vackra själar, var inte så hårda mot er själva och mot de människor som naturligt speglar de aspekter av er själva som ni behöver att möta. Hjärtats kärlek har inga gränser, inga krav, inga förväntningar och inga tankar, det är ett stilla men aktivt varande av total enhetlig kärlek som i dess flöde inte går att stoppa. Det överkommer allt, det existerar överallt och är vår sanna och totalt enda natur.

Allt annat som väcker känslor i er är saker som ni själva behöver arbeta med, det är universum som visar er vägen hem. Hem till er själva genom er själva och genom andra som också är er själva. Men i slutändan vackra krigare finns inget annat än kärlek och mer kärlek än så.

Så omfamna er själva, omfamna era känslor och alla människor som speglar era innersta mest omedvetna tankar och se dem för vad de faktiskt är, era största möjligheter till frihet, till kärlek och till uppstigning.

Det är i era hjärtan och genom era hjärtan som ni finner vägen hem och vägen hem, är hem här på jorden just nu. Hem är alltid där ni är och alltid med er, hem är ingenting som går att förlora utan det är er innersta och sanna natur. Hem är ert hela varande och enhetlighet med allt som är.

Jag ser många av er vanka av och an och vänta på det stora avslöjandet men kära ljusvänner det kommer alltid vara ert eget arbete som tar er hem. Och vi behöver er ljusbärare och medvetna själar. Moder jord behöver er och hela mänskligheten behöver er.

Det är av största väsentlighet att ni i alla lägen som ni kan väljer ljus, kärlek, förlåtelse, acceptans, tolerans och medkänsla. Ni är det stora eventet på jorden och det är dags att ni visar era fulla styrkor och lever upp till det mod som vi så tydligt ser i er. Vi vet att ni kommer ta planeten hela vägen hem. Ni vackra människor på jorden är de som kommer att göra det. Så sträck på er och ta på er kärleksrustning och visa världen vad hem egentligen är.

Med den största kärleken och ljuset// San och Sananda

Tips!