test
söndag, juni 23, 2024

Min själ San.., Sananda, Ashtar Command- Nästa fas av uppstigningsprocessen

Detta är San som tillsammans med Sananda och Ashtar Command träder fram med ett kort meddelande. Vi börjar nu att träda in i nästa fas av uppstigningsprocessen, en fas som kommer sträcka sig fram till år 2021, den 21 december där nästa större skifte i uppstigningsprocessen kommer ta sin början.

År 2012, den 21 december började jordens solsystem färdas genom fotonbältets energifält och uppstigningsprocessen tog sin offentliga början med den gyllene tidsåldern. De föregående åren har handlat mycket om uppvaknande, medvetenhet och främst att släppa taget om de tyngre energierna och lägre frekvenserna som ni vibrerade i.

Detta är ett fortgående arbete men ni har nu kommit in till de mer subtila lagren av ert vibrationsfält. Era fysiska kroppar har även börjat att anpassa sig till de högre frekvenserna av energier som strömmar mot jorden vilket betyder att er förmåga att ta in och hålla ljuset ökat, vilket resulterar er att er medvetenhet och kraft ökat markant.

Den nya fasen som ni nu träder in i har som syfte att balansera och integrera mer utav er unika själsenergi i era fysiska kroppar. Ni vet nu vilka ni är och nu handlar det om att förkroppsliga och integrera denna sanning både energetiskt men även fysiskt i form och era kroppar är nu redo att genomgå uppstigningsprocessen ur en högre metafysisk nivå. Det handlar om att kultivera er sanning och det unika uttryck av gud som ni är men även era roller som inkarnerade ljusarbetare i uppstigningsprocessen.

Mot slutet av denna fas, kommer ni alla vara vakna till er sanning, förkroppsligade i er unika energisignatur och vakna till er individuella och kollektiva uppgift i uppstigningsprocessen. Det är en vacker dag att vänta er när ni alla möts, hand i hand med strålande själar och hjärtan, redo att serva mänskligheten och planeten, ännu en gång.

Vi ärar er nobla ljuskrigare och med stolthet och kärlek vägleder vi er hem igen.

Tips!