Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
onsdag, juli 24, 2024

Min själ San.., Sananda och Ärkeängel Mikael- Vad är Egot, högre jaget, syftet med uppstigningsprocessen?

God morgon vackra ljusbärare på jorden.

Idag träder jag San fram och med Sananda och Ärkeängel Mikael som stöd tätt vid min sida vill vi framföra detta budskap för er.

Vad är egot? Vad är det högre jaget? Vad är syftet med Uppstigningsprocessen?

Egot är allt som inte är varandet. Varandet är ert och alltets sanna natur. Varenda vibration i universum består utav varandet, vilket betyder att allt är ETT.

Vi kan likna det vid ett löv som hänger fast på ett träd. Trädet är varandet, alltså allt som finns, lövet hänger separat fast via sin bladsträng och har fått illusionen om att vara separerad från trädet. Men, vartenda löv har sitt ursprung i trädet och varenda vibration i lövet består utav trädets. Trädet och lövet är alltså ETT enda varande.

För att ta detta vidare kan vi likna bladsträngen som håller lövet kopplat till trädet som ert högre jag, den delen av ert varande som fortfarande är vaken till vetskapen om att det är trädet, att det är ETT med trädet.

Uppstigningsprocessens syfte är att ni ska integrera ert högre jag fullständigt och på så sätt höja er medvetenhetsnivå till den femte dimensionen. Enkelt förklarat ska lövet veta att det är trädet medan det är lövet och ännu djupare ska lövet bli trädet fast som lövet.

Det som ger lövet illusionen om att vara separerat från trädet är Egot. Angel gillar bättre ordet omedvetenhet då det inte är lika feltolkat och negativt betingat. Och det är det som egot är, omedvetenheten om att det är trädet, att det är varandet, den gudomliga källan, villkorslös kärlek, ljus och ETT med ALLT!

Omedvetenheten, alltså egot tror istället att den är alla tankar och känslor som den upplever ur den tredimensionella nivån av ”glömska”. Dessa känslor består utav lägre vibrationer än ert naturliga tillstånd utav varandet och upplevs således som tunga, smärtsamma och fulla av lidande.

För att ni ska kunna känna igen egot i er själva så ber vi er att känna och lyssna på era känslor och tankar, ALLA känslor och tankar som inte består utav den renaste lyckan, den renaste villkorslösa kärleken, glädjen och medkänslan är Egot. Då ni i ert naturliga tillstånd inte är något annat än varandet.

På detta sätt kan ni känna igen ert ego och med den fullaste kärleken känna det, acceptera det och sedan släppa taget om det och gå tillbaka hem till varandet och VARA det vackra träd som vi alla tillsammans ÄR.

Tips!