Sananda -När ni förlorar er själva i egots manipulerande känsloslöjor

Hej mina vackra nobla ljusarbetare, det är jag Sananda som talar igenom min kanal San.

Idag vill jag förmedla min enorma kärlek till er och min stolthet över det arbete som ni under denna tid på jorden utför. Men jag vill också påminna er om den hjälp som ni har och får från oss, era ”osynliga” medarbetare.

Även i de stunder som ni helt har förlorat er själva i egots manipulerande känsloslöjor så står vi vid er sida i samma starka kärlek som ni känner då ni är som mest vakna, klara, fria och i kontakt med sanningen. Ingenting förändras i de stunderna, sanningen, ljuset och kraften är alltid lika starka och så detsamma vår vägledning och kärlek till er. Det enda som förändras är er förmåga att se sanningen, sanningen i sig är oföränderlig och vår kärlek är oföränderlig lika oändlig och villkorslös oavsett vart du tar vägen och oavsett vad du känner.

I dina svåraste stunder älskar vi dig precis lika mycket som i de stunderna du har din närmsta och klaraste kontakt med oss, skillnaden är inte viktig då det är en del av processen att förlora sig själv i de känslorna som tvingas upp till ytan, i slutändan handlar det om valet, tron, självkärleken och vetskapen om sanningen.

Jag vill påminna er om vår kärlek till er, min enorma kärlek, tro och stolthet till er men även om att ni ska minnas att vi står där vid era sidor när ni minst känner det, när allt tycks gå som man säger på jorden ”åt helvete” så står vi där vid era sidor och lyser vårt ljus och kärlek på er precis lika starkt som alltid.

Ingenting kan gå fel mina vackra vänner, bröder, systrar och ljuskrigare. INGET KAN GÅ FEL! Luta er mot oss i ALLA era stunder ty vi tar alltid emot er även när ni tror att ni ensamt faller.

Ditt hjärta är mitt hjärta.

Er vän// Sananda