Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
onsdag, juli 24, 2024

Själsfränder förklarat från själsperspektiv

Soulmates, eller själsfränder som det heter på svenska är ett väl omtalat begrepp som innefattar en väldigt simpel sanning.

Det är själar vilka man inkarnerat med under flertalet livstider, och på så sätt skapat sig ett familjärt och starkt själsband till.

Och guiderna berättar för mig att detta generellt sker efter en MINST 10–20 tal inkarnationer tillsammans.

Det betyder fortfarande att vi kan uppleva starka band och möten med själar som vi träffat under färre livstider, och allt handlar generellt om upplevelsen som man delat tillsammans.

Och vi kan komma att bli själsfränder med vilken själ som helst, MEN de starkaste tillhör generellt den egna MONADEN och/eller SJÄLSGRUPPEN.

Så vad är MONADEN och vad är SJÄLSGRUPPEN?

Låt oss klargöra det.

MONADEN, är det kosmiska ägget, ”klump” med grundenergi, vilka en grupp med själar föds från, och beräknas bestå utav en 3–20 själar (två själar från EN monad = tvillingflammor, läs mitt inlägg om tvillingflammor för mer info).

De grupper med själar som kommer från samma MONAD kan benämnas komma från ORIGINAL SJÄLSFAMILJEN, och inkarnerar tillsammans till och från för att hjälpa varandra under själsresans gång.

Och guiderna berättar för mig att dessa själsfränder kan upplevas väldigt STARKT med en push-och-pull dynamik och kärlek precis såsom i en tvillingsjälsrelation, samtidigt som man drivs framåt i sin andlighet.

SJÄLSGRUPPEN, består utav själar (vanligtvis från olika monader) med liknande intressen och mål som väljer att inkarnera tillsammans.

Och enkelt förklarat kan de förklaras som själsliga studiegrupper med syfte att uppleva, lära och utvecklas genom att dela och mötas i olika konstellationer under inkarnationer.

Och enligt min uppfattning så kan man tillhöra en PLANETÄR SJÄLSGRUPP såsom en GALAKTISK SJÄLSGRUPP.

Så vad är då skillnaden mellan dessa?

Jo, den planetära själsgruppen är direkt kopplat till själsutvecklingen och resan på den planeten som man befinner sig på, i vårt fall jorden.

Vilket betyder att alla själsfränder från vår planetära själsgrupp kan benämnas som en PLANETÄR SJÄLSFRÄNDE.

Från ett större galaktiskt perspektiv så har vi även en GALAKTISK SJÄLSGRUPP, med syftet att utvecklas tillsammans genom inkarnationer och ”vistelse” på flertalet planeter och dimensioner.

Dessa själsfränder upplevs oftast betydligt starkare än de planetära och kan benämnas som GALAKTISKA SJÄLSFRÄNDER.

Och dessa själar har generellt väldigt starka själsband till varandra, med ”samma/liknande språk/energi på många plan” detta då de utvecklats tillsammans som själar på högre nivåer.

Hur som haver, så kan vi mer eller mindre ha hur många själsfränder som helst, och vår bakgrund och resa tillsammans avgör hur starkt bandet är.

Vidare är dessa relationer långt ifrån endast romantiska och kan upplevas genom mängder av olika relations-konstellationer och sätt, såsom bland annat syskon, vänner, lärare-elev, kollegor och förälder-barn.

Oavsett relation så kännetecknas en själsfrände relation generellt av en ömsesidig kärlek, vänskap och harmoni.

Och flyter på utan större hinder eller utmaningar, även om dessa kan finnas beroende på olöst karma och/eller bestämmelser i själskontraktet sinsemellan, eller som nämnt ovan att man kommer från samma MONAD.

Med all kärlek//Angel

Tips!