Inkarnerade änglar

Änglar är själar som valt att serva skapelsen, gud, källan eller vad du vill kalla det, från en högre nivå av sanning.

Sanningen om att allt är ett enat tillstånd av kärlek, ljus och medvetenhet.

Änglars själsutveckling utgår främst ifrån att hjälpa andra själar/gud att utvecklas, vilket bidrar till deras egen expansion och sedan vidare till att kunna serva på ännu högre frekvenser.

I änglasfärerna finns det olika dimensioner och änglateam som arbetar med olika aspekter och uppdrag.

Detta betyder att ens ursprung, hemtillhörighet och grundvibration i änglasfärerna skiljer sig från ängel till ängel.

Vi är också generellt präglade från mångtalet olika planeter, dimensioner och inkarnationer som format vår själsenergi.

För att ta oss vidare så finns det vissa typiska kännetecken när det kommer till änglasjälar som är följande…

Inkarnerade änglar kan fysiskt se ut hur som helst och jag har mött alla de slag.

MEN något som verkligen utmärker änglar är att de generellt behåller ett ungdomlig och oskuldsfullt utseende och oavsett ålder ser de alltid yngre ut än vad de är.

Och av alla de själar som inkarnerar på jorden så är inga så lekfulla, positiva och fyllda av så mycket bubblande kärlek och kreativitet som änglasjälar.

De har ett stort öppet hjärta och vad som kan ses på jorden, en naivitet som får dem att slänga sig ut i kärlek till allt och alla, utan en tanke på en annan människas intentioner.

De älskar lätt och blir sårade ofta, men har nära till förlåtelse och kan enkelt förlåta den som genuint visar ånger OAVSETT hur illa de gjort dem.

Och även de mest jordtrötta änglarna behåller en känsla av oskuldsfullhet och ren kärlek som lyser igenom dem.

De är naturligt väldigt öppna, mediala, visa, kärleksfulla, hjärtliga och har en hög grundvibration.

Andra människor känner omedvetet av deras höga acceptans, medkänsla och kärlek för alla varelser att de tenderar att berätta sådant som de vanligtvis inte gör till vem som helst.

Änglasjälar har ofta änglar, ärkeänglar och uppstigna mästare som guider då de ger mer resonans med deras egen grundvibration och uppdrag.

De arbetar även mer direkt med dessa guider från högre plan då ALLA änglar inkarnerar på jorden för att fullfölja ett eget och unikt uppdrag som utgår från det högsta bästa för hela planeten och alla dess varelser (men även ett större universellt syfte).

Änglasjälar inkarnerar ofta inom tuffa omständigheter för att sprida kärlek och ljus, vilket sker genom deras intakta kanal och öppna hjärta som konstant kanaliserar igenom änglasfärernas höga frekvenser och deras egna grundvibration.

De behöver inte göra så mycket mer än att existera för att omgivningen ska bli påverkade och många änglar inkarnerar kort och lämnar sedan jorden just för att beröra och väcka omgivningen till att söka sig till en högre mening och utveckling.

MEN livet på jorden är väldigt hårt för änglar och skillnad i frekvens tillsammans med deras otroliga känslighet och förmåga att ta in omgivningens energier gör att dessa själar ofta tampas med missbruk, destruktiva beteenden, mentala- och emotionella problem och destruktiva förhållanden.

Och inga själar hamnar så lätt i narcissist-empat dynamiken såsom jord-traumatiserade änglar som kan utstå de mest terrorliknande situationer genom att hålla kvar i det ljus som de kan se i en person.

Detta brukar ge med sig när de blivit äldre och fått en större förståelse för sin otroliga känslighet och behov, samt läkt de barndomstrauman som påverkat dem i sitt tidiga liv.

Och det är när en ängel lärt sig balansera jordelivet med sitt ursprung som de verkligen börjar göra nytta i världen genom deras unika och högfrekventa gåvor och förmågor.

Med all kärlek//Angel