onsdag, maj 29, 2024

DEL 1/3 —TA TILLBAKA SIN KRAFT –CHIP, IMPLANTAT–UTOMJORDINGAR SOM “EJ VILL OSS VÄL” -OCH VÅRT UPPDRAG SOM LJUSARBETARE <3

(Ett litet annorlunda inlägg…)

Den senaste tiden har jag fått till mig hur viktigt det är att ta tillbaka sin kraft. Många är inte medvetna om hur de dagligen sprider sina energier till höger och vänster och ger bort delar av sig själv.

Enkelt förklarat så ger du din kraft/energi till allt som du reagerar och tänker på. Som jag ser det så kan ingen ta din energi ifrån dig, inte ens de värsta narcissistiska energivampyrerna. Nopp! det är du själv som ger bort den.

Det positiva i detta är att du lika lätt kan ta tillbaka den. Ja lätt och lätt, det gäller att släppa taget om personen, händelsen, situationen, tankarna och känslorna. Men med det får du tillbaka DIN kraft, din energi, din skönhet, styrka, mod och allt annat som du har gett bort till någon annan varelse.

Är du dock utsatt för en riktig energiutsugare som attackerar dig med negativa tankar och känslor, ja då kan du behöva hjälp att lätta på trycket för att sedan vidare kunna släppa taget. Men att minnas var det du som först bjöd in personen in i ditt energisystem.

Detta gäller även chipsystem, implantat och annat astralt skräp som jag brukar ta bort åt mina klienter. Jag brukar finna dessa främst hos de klienter som levt många liv på jorden, klienter som levt väldigt mörka liv eller hållit på med droger och dylikt.

På jorden verkar den fria viljan och inget kan ske utan den fria viljans tillåtelse, detta är jordupplevelsen. Detta har ju dock medfört att en hel del varelser besökt jorden som ej är till för vårt bästa, men att veta är det vi själva som bjuder in dem ”i” oss.

Detta kan låta helt galet hos vissa, men minns nu att vi levt väldigt länge på jorden, många av oss har arbetat med mörkret otaliga gånger. Och som jag får till mig så är det generellt så att vi andliga och aktiva ljusarbetare, arbetat med mörkret för lärdomen, visheten och kunskapen.

Det var inte längesedan jag själv hade de ”mörka rockarna” som jag kallar dem för i mitt vardagsrum där de hade en förhandling om att få tillbaka mig på deras sida. Jag tackade vänligt nej, men det kanske ni förstod. 😉

Jag har sedan början av min aktiva uppstigning arbetat väldigt mycket med att transformera mörker, dels för att jag själv haft mycket mörker att transformera i mig och omkring mig, och dels för att det är ett av mina uppdrag här på jorden.

Att informera om dessa saker kräver ett väldigt delikat framförhållningssätt för att ej sprida rädslor och även om guiderna pockat på länge så har jag haft ett motstånd, dels för att jag hellre vill leka dagarna ut med änglarna och i skogen, men främst för att jag vet det stora ansvaret som det för med sig.

Men för att förklara något idag, så tillbaka till chip och implantat, här visar guiderna mig att det hos oss skapats vissa ”energetiska spår” i våra energisystem, där chip och sådant åter kan sättas dit. Att minnas i detta så existerar bara nuet, dina tidigare liv, detta liv och ditt framtida liv, sker alla NU på en parallell och komplex dimension jag knappt själv kan greppa.

Men med detta så lever ditt mörker från tidigare liv lika starkt som då i ditt cellminne (tills du transformerat det), dessa skapar energispåren, frekvensen där astralt intrång såsom chip och implantat fortfarande kan sättas in. Men det handlar även om hur vi alla levt och den frekvensen som jorden verkat i, för oss ”hårt” drabbade så har vi tagit stryk kan man säga och med detta så har dessa energispår satt sitt avtryck i vårt energisystem på cellnivå.

Låter ni tankarna snabbt svepa över jordens historia hittills så kan ni få en förståelse över vad guiderna menar.

Att minnas så har tiderna skiftat snabbt nu, i och med uppstigningsprocessen, och detta är numera något man bara ser och kommer se i de gamla själarna. Jag får även till mig att väl borttaget så har vi sådana höga frekvenser i våra kroppar nu, att de ej kan sättas tillbaka. Tiderna är verkligen nya nu och det är viktigt att minnas att uppstigningens syfte håller sin raka kurs framåt mot sitt slutmål.

Många människor får även bort sina själva genom att läka och transformera de spår och sår de sitter i och att minnas får vi alla otaligt med hjälp från våra guider och änglar.

Guiderna vill även lyfta att jordens grundfrekvens och beskydd i detta nu, är högre än någonsin och många utav dessa ”lägre” varelser har transporterats bort och förflyttats från jordens atmosfär. Påverkan är dock inte helt borta, från de mer kraftfulla, då det kollektiva medvetandet med dess rädslor håller en del kvar, även kring de områden där det skett/sker mycket energetiskt som i tillexempel mellanöstern där ”mörka” portaler fortfarande kan öppnas upp.

Sedan finns det grupper på jorden som även aktivt arbetar med dessa men på grund av mitt motstånd mot att ta emot informationen så vet jag ej mycket om det för nu.

Det viktigaste i detta är att guiderna förmedlar att allt är väl och att vår uppgift här på jorden är att välja kärlek, de har koll på allt annat ”ovan oss”. De kan ej gå in och transformera det kollektiva medvetandet, då det går emot den fria viljan och hela uppstigningssyftet och jordupplevelsen.

Det är vi själva som måste transformera rädslorna genom att välja kärlek över rädsla. De säger, välj kärlek och minns att guiderna, änglarna och ljuset är så mycket kraftfullare än mörkret men främst era egen vilja och inre kraft.

Och detta är vår uppgift som ljusarbetare, att hålla ljuset högt för hela mänskligheten och visa var och varenda människa, vägen in i deras egen källa av kärlek och ljus, genom att hjälpa dem att parera sig fram mellan de rädslor som de möter på vägen. Det är så vi når vår uppstigning, genom att vägleda, hålla och sprida sanningen om kärlekens kraft.

Med all min kärlek// Jag tror på oss// Angel

Jag tackar @Frida Warnqvist Persson för bild och text. Hon finns att följa på instagram på @fridapoetry

Tips!