test
söndag, juni 23, 2024

TANKAR KRING TVILLINGSJÄLAR—OCH MIN RESA.

En fråga som dykt upp i mitt huvud den senaste tiden är ”varför skriver du aldrig om tvillingsjälar?”.

Mitt svar på den frågan är att jag själv är mitt uppe i min egen tvillingsjälsresa och mer än så, det är en själsupplevelse som min själ hittills ej har slutfört.

Men jag kände att jag ville dela min egen upplevelse och tankar kring tvillingsjälar.

För er som vill finna information så finns det en hel del information på internet kring de olika faser ett tvillingssjälspar genomgår.

Allt från förberedelsen till mötet, till den slutliga fasen där man helt återigen blir “ETT”.

Jag vill dock lyfta att man aldrig kan sätta någon upplevelse utifrån en mall, alla människor är unika individer med en egen själshistoria, likaså tvillingsjälar.

För att ta oss vidare så har tvillingsjälar vanligtvis träffats under många olika inkarnationer och guiderna visar mig hur mötena varit som hållpunkter för hopsamling av det individuella karmat till ETT tvillingssjälskarma.

Detta för att man ska kunna hjälpa varandra att frigöra sig från ALL karma när tiden är rätt.

Men det är även mer komplext än så för mötena i sig har arbetat med att SKAPA karma och lära sig genom att i olika liv byta roller.

Detta då det inte finns ett starkare möte än den man har med sin tvillingsjäl och med det är potentialen för karmiska lärdomar ENORM.

SÅ summan är att tvillingsjälar har ett syfte som sträckt sig långt genom tiden och denna är inte att återföras i kärlek och ljus under varje inkarnation tillsammans.

Och ÄVEN om den starka kärleken alltid finns i alla möten så är det inte förrän den gudomliga planen bestämt att man ska arbeta mot den slutliga UNIONEN som man inkarnerar med det syftet.

I dessa uppstigningstider så är det många tvillingsjälspar som har det syftet, detta då de innehar en OTROLIG kraft tillsammans och med det en klar roll i jordens uppstigning.

För att enkelt förklara den slutliga unionen så går den ut på att man balanserat ut all gemensam karma och med det återgå till sitt naturliga stadie av maskulin och feminin energi i total integration.

Minns dock att man alltid är förenade på det högsta planet.

Min egen tvillingsjälsresa började långt innan det första mötet tog sin plats.

Och det var i tjugo årsåldern som jag en dag fick en otroligt stark vision av en man.

På den tiden levde jag ett kaotiskt liv som eftereffekterna av en lång traumatisk barndom och visioner av detta slag tillhörde ej det normala.

Men han var så verklig att jag kunnat ta på honom om jag inte hade blivit så chockad.

Och något skedde, för efter den första visionen så dök han upp i mitt sinne till och från under de nästkommande 14 åren.

Och jag minns så väl visionerna där hela hans ansikte dök upp i mitt inre och hur han med ett stilla lugn bara tittade på mig.

Det gjorde mig verkligen förundrad samtidigt som jag var helt upptagen med mitt eget liv.

Så en vacker vårdag, när den gudomliga tiden var rätt så kom han gående utanför det meditationscentret vi båda var engagerade i.

Och jag minns så väl min reaktion när jag först såg honom och min första tanke ”DÄR ÄR HAN JU!” och med det fylldes hela min kropp med en oförklarlig lycka och kärlek.

Efter den dagen visste jag att han var min tvillingsjäl och på den tiden var konceptet nästintill helt nytt för mig.

Vi har genomgått mer eller mindre den vanliga textboks förklaringen av tvillingsjälsresan MEN en sak som jag verkligen vill lyfta och tillägga ÄR…

Det är en otroligt spirituell resa, där det handlar om den egna individuella läkningen i samspel och spegling med någon som medvetenhets-gör och triggar ALLT oläkt inom en.

OCH även om det är långt ifrån en dans på rosor så finns det en oförklarlig villkorslös kärlek, respekt och vänskap.

Och även om kärleken emellanåt är outtalad, så finns det ALLTID en genomgående energi av medvetenhet, djup kontakt, acceptans, förlåtelse och välvilja till den andra parten.

Det är sannerligen en kärlek som hjälper dig att älska dig själv fullt ut.

Med ljus//Angel

Tips!