test
söndag, juni 23, 2024

Uppstigningsguiderna -Vad är det som händer nu?

Detta är uppstigningsguiderna som träder fram med ett kort meddelande. Sedan den nya fasen i uppstigningsprocessen med start omkring årets nya början har många av er upplevt en hel del händelser eller händelsekedjor i era liv som mer eller mindre bland annat ”tvingat/tvingar” er till att avsluta relationer, arbeten, bostäder och med detta känslo- och tankemönster om vem ni är och hur ni borde leva ert liv.

Samtidigt har nya möjligheter skapats för er och kommer att fortsätta manifesteras i er verklighet i takt med att ni frigör utrymme. Detta utrymme skapar plattformen för ert sanna jag och unika själs-uttryck att födas. Som ni hört oss förmedla genom många olika kanaler så är att förverkliga det sanna uttrycket av er själva denna fasens huvudsyfte. Ett arbete som kommer fortgå fram till år 2021, då ni kommer att vara redo att verka aktivt utifrån era unika, individuella förmågor och förvalda ljusarbetaruppdrag.

Strax innan vårdagjämningen började en ny serie av portalöppningar med syfte att få er att släppa taget om det som inte längre servar er till att nå detta mål. För många av er har det varit både smärtsamt, förvirrande och livsomvändande.

För er som redan innan släppt taget om de ”större” hindren handlar denna fas även om manifestationen av den positiva skaparkraften och manifestationen av ert sanna jag. Ni börjar nu få “kortare/längre” glimtar av de som ni egentligen är och det är helt fantastiskt!

Till er som fått arbeta mer intensivt så är detta det som väntar er när ni släppt taget om de tingen som stått i er väg. Om ni låter ljuset ta över rädslorna för en stund kan ni förnimma och känna denna verklighet inom er, en sanning som alltid legat kodat i era hjärtan.

Vi kommer att fortsätta sända er nya energier genom portalöppningar, dessa regleras konstant till hur ni integrerat tidigare energier. Månaderna som kommer fram till årets slut kommer fortsätta i denna anda som kan uppfattas både positiv och negativ beroende på hur snabbt ni släpper taget, vilket motstånd ni har och hur mycket utrymme ni istället ger skaparkraften, glädjen och manifestationen av ert sanna jag.

Ni kommer uppfatta energierna komma och gå i vågor med toppar i klimax för att sedan dala ut, där ni fylls med kärleksenergier och vila för att sedan börjar gå mot nästa topp.

Ni är många nu som vaknat upp och anslutit er till den medvetna uppstigningen och det är en glädje att se er vårda, vägleda och hjälpa varandra.

Med all vår kärlek så står vi troget vid era sidor.

//Uppstigningsguiderna

Tips!