tisdag, april 23, 2024

Vad är uppstigningsprocessen och vad behöver vi egentligen göra?

Jorden och dess invånare har sedan Atlantis och Lemuriens tid nästan helt lämnats åt sin egen utveckling.

Detta på grund av planetens stora lagar om den FRIA VILJAN och vad vi kan kalla för MINNESFÖRLUSTEN.

Enligt dessa lagar så har själar som inkarnerar på jorden valt att uppleva en separation från sanningen genom att helt enkelt inte komma ihåg SITT SJÄLSURSPRUNG som en del utav universums oändliga källa av kärlek.

Dessa lagar har satts för att vi ska få möjlighet till själsexpansion vilket sker genom vår resa tillbaka till att minnas sanningen om enhet och kärlek.

För att kunna uppleva detta fullt ut så har vi varit tvungna att förlora oss i begär, motstånd, girighet, negativitet och rädslor.

—————–

Sedan ett par tiotal år tillbaka, efter ett ROP OM HJÄLP från vår Moder Jord, som insåg att hon var på väg mot sitt fördärv, så bestämdes det, att det var dags för jorden att gå in i en ny fas av sin utveckling.

Det bestämdes att det var dags för alla varelser på jorden att höja sin medvetenhet och med det ta sig ur glömskan och återigen vakna till sin sanning om kärlek och enhet med allt annat i universum.

Detta stora projekt har kommit att kallas för:

UPPSTIGNINGSPROCESSEN.

——————-

Till jordens assistans har det anslutit hundratusentals ljusvarelser, guider och änglar från andra planeter och dimensioner som alla har sina unika uppgifter i att assistera oss i vår uppstigning.

I denna första fas så handlar det främst om att höja:

DET KOLLEKTIVA MEDVETANDET.

Det kollektiva medvetandet är ett energifält bestående utav mänsklighetens tankar och känslor genom alla tider.

Eftersom vi upplevt tusentals år med ego och rädslor så består detta fält till mestadels av rädslobaserade tankar och känslor.

Dessa påverkar den kollektiva mänskligheten i hög grad som hålls nere i just rädslor, begär och ego.

Man kan se det som ett tungt mörkt täcke som ligger över hela vår jord och får människor att inte kunna expandera i kärlek och enhet med sig själva och varandra.

——————–

Vi vakna människor, alltså du som läser denna text, transformerar det kollektiva medvetandet genom att vi inte låter detta täcke av gamla kollektiva rädslor ta över vårt sinne och med det våra känslor, våra reaktioner och vårt agerande.

Vi transformerar det kollektiva medvetandet genom att:

TRANSCENDERA EGOT OCH TRANSFORMERA SMÄRTKROPPEN.

Vilket tar oss till VÅR individuella FÖRSTA FAS av vår egen uppstigning.

——————

ATT TRANSCENDERA EGOT–Innebär att vi reser oss över ego och slutar att identifiera oss med våra tankar, känslor, upplevelser, namn, yrke, status i samhället, familj, förmågor, kunskaper och så vidare.

Detta betyder att vi har en djup förståelse över att detta inte identifierar vilka vi är.Och när vi inte identifierar oss så är vi i vårt rena tillstånd av kärlek som transformerar det kollektiva medvetandet som en fyr som lyser upp mörkret.

ATT TRANSFORMERA SMÄRTKROPPEN—Innebär att vi läker och släpper taget om alla emotionella reaktioner av motstånd och begär.

Enkelt sagt så skapas det en känsloenergi som lagras inom oss varje gång vi agerar och reagerar utifrån ego.

Smärtkroppen är vårt LAGER av negativa känslor som vi samlat på oss genom alla våra livstider på jorden, det är även här vår karma sitter.

Genom att sluta reagera och agera utifrån våra triggade smärtkroppar av gamla emotionella sår ALLTSÅ vårt lager av negativa känslor så transformerar vi dem.

Och allt som transformeras inom oss transformeras även direkt kollektivt.

Har du till exempel varit offer för övergrepp, så hjälper du alla världens människor som varit offer för övergrepp när du läker och släpper taget om traumat inom dig själv.

Detta kallas för LJUSARBETE.

MEDVETENHETEN om egot och smärtkroppen OCH VALET att transformera och transcendera det för sitt och mänsklighetens bästa.

——————-

Utifrån egen personlig erfarenhet så är meditation ett av de kraftfullaste verktygen i detta arbete.

Men rätt typ av meditation, alltså meditation som tar dig till NUET.

Vilket är meditationstekniker där du är med din egen kropp och andning och släpper taget om identifikationen med tankarna (EGOT) och objektivt observerar känslorna som fysiska förnimmelser på kroppen (SMÄRTKROPPEN).

NUET är vårt sanna tillstånd och vägen till att transcendera egot och transformera smärtkroppen.

För i NUET existerar bara KÄRLEK.

Det är ingen enkel resa och man kan inte förvänta sig att transcendera egot och transformera smärtkroppen på ett par månader.

Det går säkert i unika fall, Eckhart Tolle blev ju upplyst över en natt. 😉

MEN genom att välja kärlek och utveckling så höjer vi sakta men säkert vårt medvetande och tar oss framåt i vår uppstigning, både individuellt såsom kollektiv.

Med all kärlek//Angel och guider

Tips!